این وبسایت دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و ثبت شده در وزارت صمت می باشد.