کاربران محترم می توانند از طریق سایت prosidoc با ما همکاری و کسب درآمد کنند.
چنانچه دارای فایل علمی باشید که سابقه انتشار در اینترنت را نداشته باشد، برای ما ارسال کرده و ۵۰ درصد از مبلغ فروش آن فایل را به خود اختصاص دهید.

نکات مهم:

  1. فایل ارسالی باید مختص سایت prosidoc بوده و پیش از این در اینترنت انتشار نیافته باشد.
  2. فایل های power point حتما دارای توضیحات نوشتاری مفصل و تشریحی باشد.
  3. نحوه قیمت گذاری هر فایل بر اساس بار علمی و توضیحات تشریحی و تعداد اسلاید یا صفحه می باشد.
  4. تسویه حساب پس از هر ۵ بار دانلود فایل صورت می پذیرد.
  5. فرم زیر یک فرم تعهد نامه است. این فرم را امضا کرده و پس از اسکن با وضوح مناسب به همراه فایل به ایمیل روبرو ارسال نمایید:prosidoc@gmail.com
  6. در صورت عدم دسترسی به پرینتر و اسکنر می توانید متن تعهد نامه را با خط خوانا نوشته، امضا کرده و بصورت واضح عکس گرفته و بهمراه فایل ارسال نمایید.

متن تعهدنامه