۴۵۰۰۰ تومان

آزمون های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی آب

اصولاً آب سالمی که به مصرف آشامیدن می رسد باید از میکرواورگانیسم های بیماریزای شناخته شده و همچنین باکتریهای نشانگر که نشانه آلودگی آب با مدفوع است عاری باشد. علاوه بر آلودگی میکروبی، آب آشامیدنی باید عاری از هر گونه آلودگی شیمیایی باشد در همین راستا برای آنکه کیفیت آب آشامیدنی به حد مطلوب برسدآزمون ها و تست هایی در نظر گرفته شده است که این آزمون ها را می توان به سه بخش آزمون های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی تقسیم بندی کرد.
فایل پیش رو که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است در قالب PowerPoint با بیش از ۶۰ اسلاید به آزمون های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی مورد نیاز آب آشامیدنی می پردازد. علاقمندان به این حوزه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقالات بهداشت آب و آلودگی آب و انواع گندزداهای آب مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

 • خواص فیزیکی آب های آشامیدنی
 • درجه گرمای آب آشامیدنی
 • رنگ، بو و طعم آب آشامیدنی
 • کدورت آبهای آشامیدنی
 • خواص شیمیایی آب های آشامیدنی
 • جامدات کل
 • سختی آب
 • PH
 • اکسیژن محلول
 • نیتروژن و ترکیبات آن
 • فلوراید
 • آهن و منگنز
 • سولفید هیدروژن
 • خواص بیولوژیک و باکتریولوژیک آب آشامیدنی
 • آزمایش شمارش کل
 • آزمایش E coli
 • دستگاه های آزمایشگاهی و کاربرد آنها
 • شستشو و استرلیزاسیون ظروف نمونه برداری
 • نگهداری محیط های کشت
 • روشهای نمونه برداری آب
 • تهیه، روش و مراحل آزمایش MPN
 • روش های شیرین سازی آب شور
 • و…