۲۱۰۰۰ تومان

آماده سازی آسانسور

جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان در پروسه طراحی و انتخاب آسانسور و هزینه های زیاد رعایت نکات این فایل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و چنانچه سازندگان ساختمان در طول عملیات طراحی و اجرا به نکات قید شده توجه نمایند از مزایای آن بهره مند خواهند شد. بتن ریزی کف چاله، آرماتوربندی و تن ریزی، سکوهای ضربه گیر، عملیات آهن کشی چاهک آسانسور، دیوارکشی اطراف چاهک و… از مهم ترین فرآیندهای عمرانی ساخت آسانسور به حساب می آید. فایل پیش رو با ۳۰ اسلاید در قالب PowerPoint بصورت مفصل به این مقوله تخصصی می پردازد.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

 • توصیه های مهم در جلوگیری از هدر رفت زمان
 • تهیه نقشه
 • بتن ریزی کف چاهک
 • عملیات آهن کشی چاهک آسانسور
 • دیوارکشی اطراف چاهک
 • ایجاد موتور خانه
 • ایجاد کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز
 • بتن ریزی سقف چاهک
 • سیستم فعال کننده ترمز اضطراری
 • شستی های فرمان عمودی و افقی
 • موتورهای بدون گیربکس
 • وزنه تعادل
 • موتورخانه
 • اجزای سازه ایی آسانسور
 • و…