۳۱۰۰۰ تومان

آشنایی با سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015

آشنایی با ISO 14001:2015 – یکی از وظایف شرکتهای تولیدی داشتن ایزو ۱۴۰۰۱ می باشد تا با رعایت کلیه پارامترهای این استاندارد نشان دهد که فعالیت آن شرکت آسیبی به محیط زیست نمی زند یا جنبه های بارز آسیب رسانی به محیط زیست را شناسایی کرده و درجه آسیب رسانی به محیط زیست را پایین آورده و یا از بین ببرد. به عنوان مثال فاضلاب یک شرکت از جنبه های مهم آسیب رسانی به محیط زیست است اما اگر این فاضلاب درون شرکت تصفیه گردد و پساب تصفیه شده آن مناسب و کافی برای آبیاری فضای سبز شرکت باشد، دیگر جنبه بارز آسیب رسانی به محیط زیست به حساب نخواهد آمد. فایل پیش رو با بیش از ۵۰ اسلاید که توسط یکی از کارشناسان معروف و ممیزی ایزو ۱۴۰۰۱ تهیه شده است بصورت کاملا تشریحی این استاندارد را تشریح می کند.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

  • دامنه کاربرد
  • مراجع الزامی
  • تعاریف و واژگان
  • بافت سازمان
  • رهبری
  • طرح ریزی
  • پشتیبانی
  • عملیات
  • ارزیابی عملکرد
  • بهبود