۴۴۰۰۰ تومان

آلودگی نوری

آلودگی نوری – وجود یک سیستم روشنایی داخلی یا خارجی با طراحی مناسب نه تنها از لحاظ مصرف انرژی می تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد بلکه مزایای بسیار مهمی نظیر امنیت عمومی، کاهش امکان جنایت، ایجاد آسایش جسمی و روانی و بطور کلی ایجاد حس خوب در جامعه را بهمراه خواهد داشت. بالعکس پدیده ((آلودگی نوری)) می تواند بر خلاف آن عمل نماید.
بطور کلی آلودگی نوری به نور اضافه یا مزاحمی گفته می شود که توسط انسان بوجود آمده باشد و به بیان دیگر، نور اضافی یا مزاحمی که به دلیل طراحی یا اجرای بد یک سیستم روشنایی و ایجاد نوری فراتر از حد انتظار روشنایی بوجود آمده باشد. از آنجایی که این پدیده دارای اثرات منفی بسیاری شامل اثرات زیست محیطی بر جانوران و گیاهان و بطور کلی اکوسیستم حیات وحش، تاثیر بر ستاره شناسی، تلفات انرژی، ایجاد یا تشدید بیماری و… می باشد که مطالعه و بررسی آن (همانگونه که در سایر کشورهای توسعه یافته نیز چنین پنداشته شده) دارای اهمیت فراوان بوده و مقابله با آن می تواند تبعات مثبت فراوانی در پی داشته باشد.
فایل پیش رو که توسط یک شرکت متخصص در زمینه برق تهیه شده است در قالب PDF و با بیش از ۲۰۰ صفحه بصورت تایپ شده و منظم، تلاش می کند تا با بررسی دقیق و موشکافانه پدیده آلودگی نوری، بتواند راهکارهایی اجرایی برای مقابله با آن که علاوه بر تبعات منفی محیطی، از مصادیق بارز تلفات انرژی نیز می باشد ارانه نماید. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر جزوات، کتب و مقالات آموزشی مرتبط می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی فایل آلودگی نور به شرح زیر است:

  • فصل اول: انجام بررسی های موارد و مصادیق آلودگی نوری
  • فصل دوم: انجام اندازه گیری های میدانی بر روی موارد آلودگی نوری
  • فصل سوم: مطالعه و بررسی لزوم حفظ تاریکی شب و اثرات بهداشتی و ایمنی آلودگی نوری
  • فصل چهارم: مطالعات اثرات نور لامپ های مختلف بر انسان و محیط زیست
  • فصل پنجم: مطالعه و ارائه راهکارها با توجه به گزارش های فنی موجود در جهان
  • فصل ششم: مطالعه راهکارهای اجرایی مقابله با آلودگی نور در سایر کشور های جهان
  • فصل هفتم: جمع آوری اقدامات انجام شده تاکنون در ایران در خصوص کاهش نور اضافی و محدود کردن آلودگی نوری
  • فصل هشتم: پیشنهاداتی جهت مبارزه با آلودگی نور در کشور
  • فصل نهم: تهیه و تدوین شرایط و مشخصات لازم جهت اخذ برچسب ضد آلودگی نور برای چراغ های مورد استفاده در روشنایی ها و نورپردازی ها