۶۴۰۰۰ تومان

آموزش پایپینگ در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

آموزش پایپینگ در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی – لوله کشی در زمینه های مختلف صنعتی کاربرد دارد مثلا در کارخانه هایی که برای تامین و راه اندازی یک فرایند شیمیایی خاص مثل تصفیه خانه ها، پالایشگاه ها و… می با شند که بصورت اختصار Plant Process نامیده می شود و یا در زمینه های دیگر صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله کشــی فرایندی جهت انتقال ســیالات بین واحدهای ذخیره و واحدهای فرآیندی و دیگر واحدها استفاده می شود. لوله کشی سرویس، جهت انتقال بخار، هوا، آب و غیره جهت فراهم آوردن امکانات جهت انجام فرآیند به نحو مطلوب اســتفاده می شــود. به لوله کشــی ســرویس ذکر شــده اصــطلاحا Utility Piping می گویند.
هنگامیکه یک کارفرما تصمیم به ساخت یک Plant جدید، یا توسعه یک Plant موجود را می گیرد، اقدام به استخدام یک شرکت مهندسی جهت کارهای طراحی و ساخت نموده، یا در صورتیکه بخش مهندسی شرکت مزبور بزرگ باشد خود اقدام به طراحی و کنترل پروژه می کند و جهت اجرای کار از یک یا چند پیمانکار استفاده می کند. طراحی و ساخت یک Plant صنعتی مسئولیت پیچیده ای است که معمولا توسط شرکت های متخصص به صورت مشاور صورت می گیرد.
جزوه آشنایی با آموزش پایپینگ در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۵۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم می باشد. کاربران محترم جهت اطلاع از سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی مکانیک و تاسیسات مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه آموزش پایپینگ در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به شرح زیر است:

  • فصل اول: تجهیزات مورد نیاز لوله کشی
  • فصل دوم: نقشه ها و مدارک مورد نیاز در طراحی پایپینگ
  • فصل سوم: نحوه ارتباط پایپینگ کار با دیگر افراد در پروژه
  • فصل چهارم: معرفی نرم افزارهای مورد استفاده در پایپینگ