۳۴۰۰۰ تومان

اثرات بهداشتی مصرف دخانیات

اثرات بهداشتی مصرف دخانیات – براساس برآورد سازمان جهانی بهداشت، در ایران سالانه ۵۵ تا ۶۰ هزار مرگ بعلت بیماری های وابسته به دخانیات روی می دهد و در صورت تداوم روند جاری، در ۲۰سال آینده به میزان ۲۰۰هزار مرگ در سال افزایش خواهد یافت.طبق تحقیقات سازمان جهانی بهداشت در هر ‌۵ ثانیه یک نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهد. فایل پیش رو

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

 • برسی و آنالیز انواع آمارهای حوزه مصرف دخانیات
 • تعاریف و مفاهیم پایه
 • گیاه توتون یا تنباکو
 • انواع تدخینی و غیر تدخینی محصولات دخانی
 • مواد موجود در دود دخانیات
 • ماهیت فیزیکی دود دخانیات
 • مواد شیمیایی موجود در سیگار
 • عوارض زیانبار دود دخانیات بر سلامتی
 • مواد موجود در دود دخانیات و عوارض زیانبار آن
 • بیماریهای کشنده مرتبط با استعمال دخانیات
 • بیماریهای غیر کشنده مرتبط با استعمال دخانیات
 • بیماری های ناشی از استنشاق تحمیلی دود مواد دخانی در افراد غیر سیگاری
 • قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
 • و…