۶۴۰۰۰ تومان

اثرات مواد نفتی بر موجودات کفزی

اثرات مواد نفتی بر موجودات کفزی – خلیج فارس به علت وجود گسترده شرکت های پترو شیمی و نفتی در جوار خود، از آلودگی بالای نفتی برخوردار است. عمده این شرکت ها فاضلاب صنعتی را بدون تصفیه مناسب وارد خلیج فارس و خور موسی کرده که منجر به آسیب رساندن به موجودات دریایی شده است. یکی از انواع این موجودات، موجودات کفزی می باشد که از این آلودگی ها آسیب فرآوانی دیده اند.
جزوه پیش رو که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است در قالب PowerPoint با بیش از ۴۰ اسلاید به تحلیل این موضوع می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی و گروه زیست شناسی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های جزوه اثرات مواد نفتی بر موجودات کفزی خلیج فارس به شرح زیر می باشد:

 • آلودگی نفت
 • اثرات ناشی از نشت نفت به دریا
 • اثرات کوتاه مدت آلودگی نفتی
 • اثرات بلند مدت آلودگی نفتی
 • اثرات نفت بر اکولوژی دریا
 • اثرات بیولوژیکی انتشار نفت و تأثیرات آن بر محیط زنده
 • پیامدهای اکولوژیک آلودگی نفتی
 • اثر بر صاف کن ها و آشغال خورها
 • اثر بر سخت پوستان
 • اثر بر کرم ها
 • اثر بر پلانکتون ها
 • تاثیر بر ذخیره مولدین میگو
 • اثرات آلودگی نفتی بر ارگانیسم های ناحیه بنتیک ( کف دریا )
 • جدول اثرات نشت نفت بر روی اکوسیستم های مختلف
 • و…