۴۵۰۰۰ تومان

اثرات ورود مواد رادیو اکتیو به اکوسیستم های دریایی

ورود مواد رادیو اکتیو به دریا یا نشت مواد رادیو اکتیو به دریا معمولا از طریق نیروگاه های هسته ایی رخ می دهد. نیروگاه های هسته در جوار دریاها ساخته می شوند تا از جریان آب دریا بتوان برای سیستم های خنک کننده استفاده کرد. یکی از مواردی که می تواند باعث نشت مواد رادیو اکتیو به دریا شود حوادث قهریست. بلایای طبیعی مانند زلزله و تسونامی از موارد تاثیر گذار در این خصوص است. پیامدهایی که این حادثه بر اکوسیستم و حیات دریایی می گذارد جبران ناپذیر است.
فایل پیش رو با بیش از ۳۰ اسلاید در قالب PowerPoint بصورت ریشه ایی به این معضل می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر می باشد:

 • طریقه انتقال مواد رادیو اکتیو به انسان و سایر موجودات از اکوسیستم های دریایی
 • طول عمر مواد رادیواکتیو
 • برخی از ویژگیهای رادیو نوکلئوتیدهای با طول عمر بالا
 • رادیونوکلوئیدهای حائز اهمیت بر اکوسیستم های آبی
 • طریقه اعمال اثر تشعشعات مواد رادیو اکتیو بر اکوسیستم های آبی
 • منابع تولید و راههای ورود مواد رادیو اکتیو به اکوسیستم های دریایی
 • مکانهای دفع مواد رادیواکتیو با طول عمر کوتاه در اقیانوس اطلس و آرام
 • رخدادها و حوادث مسبب ورود مواد پرتوزا به دریا
 • تسونامی فوکوشیمای ژاپن
 • محل حادثه هسته ای دای ایچی فوکوشیمای ژاپن
 • نشت مواد رادیواکتیو در دریای فوکوشیما
 • نظر سازمان غذا و داروی آمریکا
 • موجودات آبزی در معرض خطر
 • اثرات ناشی از مواد رادیو اکتیو و تشعشعات ناشی از آنها
 • ایجاد انواع بیماری ‌در سطوح متفاوت دریافت مواد رادیو اکتیو نظیر
 • آزادسازی فلزات سمی
 • جانوران در معرض خطر
 • انباشتگی و تجمع زیستی در زنجیره غذایی
 • نحوه انتقال مواد رادیو اکتیو در شبکه غذایی و انباشتگی زیستی
 • و…