۳۴۰۰۰ تومان

اثرهای غیرخطی در فیبرهای نوری

خواص نوری مواد در حضور میدانهای قوی (مانند برخی از لیزر ها) تغییر میکند که در این صورت در حوزه ی اپتیک غیر خطی بررسی می شود. وقتی توان اپتیکی بالا می‌رود فیبر شبیه یک محیط غیرخطی عمل می‌کند که دراینصورت اتلاف و ضریب شکست وابسته به توان می‌شود. مواد اپتیکی غیرخطی نقش مهمی را در تکنولوژی فوتونیک مخصوصا درکلیدزنی نوری، تولید سیگنال و ارتباطات اپتیکی فوق سریع دارند. فایل پیش رو در قالب Power Point بصورت تشریحی به این موضوع می پردازد.

برخی از سرفصل های فایل به شرح زیر می باشد:

 • اثر پراکندگی برانگیخته
 • پراکندگی بریلوین
 • پراکندگی رامن
 • تفاوت های SRS و SBS
 • اثر کر نوری
 • اثر غیر خطی کر
 • مدولاسیون خودفاز
 • تاثیر SPM بر یک پالس
 • مدولاسیون متقابل فاز
 • اختلاط چهار موج
 • رابطه بازدهی FWM با تغییر پاشیدگی
 • و…