۶۴۰۰۰ تومان

ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب

ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب – در دنیای امروز اجرا یا عدم اجرای یک پروژه منوط به گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن می‌باشد. در هر کشوری مطابق با قوانین و مقررات خود باید گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی تهیه شود و مبنای تصمیم گیری قرار گیرد. تهیه گزارش ارزیابی مراحل مختلفی دارد که در ابتدا باید بدانیم که آیا پروژه مورد نظر نیاز به ارزیابی دارد یا خیر. در صورت نیاز در مرحله اول پروژه را غربال می‌ کنیم یعنی یک مفهوم کلی از طرح تعریف می‌ کنیم سپس شروع به ارزیابی مقدماتی طرح نموده و لزوم ارزیابی جامع آن را تعیین می کنیم.
یکی از پروژه های مهمی که نیاز به ارزیابی اثرات زیست محیطی دارد، پروژه های احداث تصفیه خانه های فاضلاب است. تصفیه خانه های فاضلاب به دلیل متمرکز کردن حجم بالایی از آلودگی های انسانی و صنعتی در یک نقطه متمرکز، می تواند اثرات نامطلوب زیست محیطی و بهداشتی فراوانی بهمراه داشته باشد.
جزوه پیش رو که توسط یکی از دانشگاه های معتبر در زمینه آب و فاضلاب تهیه شده است در قالب PowerPoint با بیش ۲۷ اسلاید بصورت تشریحی به این مقوله مهم می پردازد. کاربران محترم در صورت نیاز می توانند با مراجعه به گروه های مهندسی آب و فاضلاب و محیط زیست و منابع طبیعی با سایر کتب، مقالات و جزوات مرتبط با این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب به شرح زیر است:

 • تعریف ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • تعریف اثرات زیست محیطی
 • اهداف ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • فواید ارزیابی
 • تاریخچه ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • دستور ارزیابی
 • ارزیابی مقدماتی
 • ارزیابی جامع
 • مراحل اجرایی تهیه گزارش ارزیابی
 • تشریح وضعیت موجود محیط زیست
 • شناسایی اثرات زیست محیطی و پیش بینی آنها
 • متدولوژی های تجزیه و تحلیل در ارزیابی زیست محیطی
 • صورت ریزها (چک لیست ها)
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب
 • روش های ارزیابی
 • مطالعات موردی
 • و…