۶۴۰۰۰ تومان

ارگونومی ابزارهای دستی

ارگونومی ابزارهای دستی – ابزار دستی وقتی ارگونومیک است که مناسب با کاری باشد که انجام می گیرد و بدون آنکه پوسچر نامناسب، فشار موضعی آسیب رسان و یا سایر خطرات ایمنی و بهداشتی را ایجاد نماید در دست جای گیرد. اگر از ابزاری استفاده شود که مناسب دست نباشد ممکن است باعث آسیب هایی مانند سندروم تونل کارپ، التهاب تاندون یا تنش عضلانی شود. این آسیب ها با یکبار استفاده ایجاد نمی شوند بلکه نتیجه حرکات تکراری هستند که در طول زمان و به صورت مزمن ایجاد شده و باعث ایجاد آسیب در قسمت های مختلف دستگاه اسکلتی – عضلانی می گردند.
جزوه پیش رو که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است در قالب PowerPoint با بیش از ۴۰ اسلاید با تصاویری کاملا علمی و کاربردی به تشریح این موضوع می پردازد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی با سایر کتب، جزوات و مقالات حوزه ایمنی و بهداشت به گروه ایمنی و بهداشت مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های اصلی جزوه ارگونومی ابزارهای دستی به شرح زیر است:

 • چه ابزاری ارگونومیک است؟
 • بوسچر نامطلوب
 • فشار موضعی
 • چنگش قدرتی
 • چنگش نیشکونی
 • ابزارهای تک دسته
 • ابزارهای دو دسته
 • ویژگی های بهترین ابزار
 • نشانه های مشکل در دست
 • شناسایی ریسک ابزار
 • بهبود بوسچر کار
 • ۱۱ توصیه برای انتخاب ابزارهای دستی
 • و…