۴۴۰۰۰ تومان

استرس های آنتروپوژنیک-اکوفیزیولوژی

استرس های آنتروپوژنیک-اکوفیزیولوژی – مجموعه ای از تنش ها که توسط بشر به محیط وارد می شود را تنش های آنتروپوژنیک می گویند. در اکثر تعاریف تنش را شرایطی در نظر می گیرند که از حالت مطلوب برای رشد به طور قابل توجهی فاصله دارد و تغییرات و واکنشهایی را در تمام فعالیت های موجود زنده ایجاد می کند که در ابتدا برگشت پذیر بوده و ممکن است برگشت ناپذیر نیز بشود.
فایل پیش رو با بیش از ۸۰ اسلاید در قالب PowerPoint بصورت کاملا مفصل و تشریحی به این مقوله مهم می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی کشاورزی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

 • تنش
 • آلاینده ها و اثر آنها بر گیاهان
 • آسیب ناشی از آلودگی
 • انواع آلاینده های موجود در هوا
 • جذب توسط گیاه
 • اثرات احتمالی بر تغییرات اقلیم
 • عناصر سنگین
 • منابع آلاینده کشاورزی
 • منابع آلاینده صنعتی و شهری
 • منابع طبیعی
 • اثرات سنگین فلزات سنگین بر متابولیسم، فتوسنتز و رنگدانه گیاهان
 • مقاومت نسبت به فلزات سنگین
 • غرقاب
 • سازگاری متابولیکی
 • آفت کشها و محیط زیست
 • عامل علف هرز
 • اثر علف کش بر آلودگی آب و انسان
 • فشردگی و تخریب ساختمان خاک
 • روش های خاک ورزی
 • تاثیرات خاک ورزی بر جمعیت علف های هرز
 • اثرات مصرف بی رویه کودهای نیتروژن و فسفر
 • عوامل زنده و غیر زنده
 • و…