۳۳۰۰۰ تومان

اصول ایمنی در آزمایشگاه

اصول ایمنی در آزمایشگاه – برای حفظ امنیت و سلامت کارکنان رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه امری ضروری و مهم می‌باشد. گرچه رعایت نکات ایمنی به تنهایی تضمین کننده سلامت پرسنل و محیط آزمایشگاه نمی‌باشد اما به میزان زیادی از احتمال بروز خطرات و حوادث ناگوار می‌کاهد. در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی همیشه خطرات غیر قابل پیش‌بینی وجود دارد که ممکن است در طول فعالیت‌ها و آزمایشات مختلف رخ دهد. اما با آموزش صحیح پرسنل و هوشیاری و دقت در انجام آزمایشات می‌توان به میزان زیادی بروز خطرات پیش‌بینی نشده را کاهش داد. فایل پیش رو با بیش از ۳۰ اسلاید در قالب PowerPoint به تشریح این موضوع مهم می پردازد.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

 • مخاطرات عمده در آزمایشگاه
 • رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاهها
 • بررسی های OSHA پیرامون حوادث
 • آزمایشگاه استاندارد OSHA
 • دستور العمل های بهداشت مواد شیمیایی
 • شناخت خطرات
 • ایمنی برق
 • ایمنی شیمیایی
 • برچسب ها
 • تجهیزات حفاظت فردی
 • هودهای شیمیایی
 • راهنماهای ایمنی
 • تخلیه آزمایشگاه
 • و…