۷۴۰۰۰ تومان

کتاب اصول بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب

کتاب اصول بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب – علم نروآنستزی همگام با پیشرفت تکنیک های جراحی مغز و اعصاب و پیدایش روش های جدید تصویربرداری مغزی، در حال متحول شدن است. سهمی از این تحول مربوط به استفاده از داروهای بیهوشی جدید، مانیتورینگ های مربوطه به این رشته فوق تخصصی نظیر اکسی متری مغزی و مانیتورینگ های الکتروفیزیولوژیک، تفکرات و رویدادها دست به دست هم داده اند تا شرایط امن تری برای اداره بیهوشی و جراحی بیماران نروآنستزی فراهم گردد. در این راستا کمبود منابع علمی منطبق بر دانش روز به زبان فارسی به شدت احساس میگردد. بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب با توجه به حساسیت و تنوع اعمال آن مانند جراحی صرع، استریوتاکسی، اعمال ونتریکولوسکوپیک، جراحی آنوریسم و غیره نیاز به دانش و توجه ویژه دارد.
کتاب پیش رو توسط نخستین دانش آموخته این رشته در ایران با توجه به خلا موجود در کشورمان از نظر کتاب های مرجع و منابع مطالعاتی مربوط به این رشته، حاصل مطالعات، پژوهش های علمی و تجارب دوران تدریس خود به رشته تحریر در آورده است. کتاب اصول بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب می تواند به خوبی پاسخگوی نیاز متخصصین و دستیاران بیهوشی و علاقمندان به رشته نروآنستزی باشد.
کتاب مذکور در قالب PDF با بیش از ۴۰۰ صفحه بصورت تایپ شده و منظم در اختیار کاربران محترم قرار می گیرد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه پزشکی و پرستاری با سایرا کتب، جزوات و مقالات آموزشی این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی کتاب اصول بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب به شرح زیر است:

  • فصل اول: آناتومی و فیزیولوژی مغز و سیستم عصبی
  • فصل دوم: اصول کلی اداره بیهوشی بیماران مغز و اعصاب
  • فصل سوم: تومورهای فوق چادرینه
  • فصل چهارم: بیهوشی در جراحی پوستریورفوسا
  • فصل پنجم: بیهوشی در نروسرجری بدون کرانیوتومی
  • فصل ششم: بیهوشی در ضایعات عروقی مغز
  • فصل هفتم: بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب اطفال
  • فصل هشتم: بیهوشی در ضربه مغزی
  • فصل نهم: بیهوشی در جراحی های ستون فقرات و طناب نخاعی
  • فصل دهم: بیهوشی در خارج از اتاق عمل