۶۴۰۰۰ تومان

جزوه کار با دستگاه ونتیلاتور و اصول تهویه مکانیکی

ضرورت و اهمیت آشنایی با اصول تهویه مکانیکی و کار با دستگاه ونتیلاتور با توجه به وجود بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه و حمایت تنفسی در بخش اورژانس، ICU و حتی بسیاری از بخش های داخلی و جراحی با توجه به کمبود تخت های بخش های ویژه در کشور امری بدیهی می باشد. در بسیاری از موارد دانش و مهارت کم پزشکان و پرستاران در این زمینه باعث بروز آسیب های جبران ناپذیری به بیماران نیازمند به تهویه مکانیکی می گردد.
جزوه مذکور که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۲۵ صفحه در قالب PDF بصورت منظم و تایپ شده توسط یکی از سوپروایزرهای مجرب تهیه شده است. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه مهندسی پزشکی با سایر کتب، جزوات و مقالات آموزشی این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه کار با دستگاه ونتیلاتور و اصول تهویه مکانیکی به شرح زیر است:

 • تاریخچه تهویه مکانیکی
 • تعاریف و اصطلاحات مربوط به تهویه مکانیکی
 • اندیکاسیون های تهویه مکانیکی
 • انواع دستگاه ونتیلاتور
 • مکانیزم انجام تهویه(دم و بازدم)
 • دو اصل بسیار مهم در تهویه مکانیکی
 • انواع مدهای تهویه مکانیکی(حجمی، فشاری، مدهای جدید و پیشرفته)
 • آشنایی با قسمت های مختلف دستگاه ونتیلاتور و نحوه راه اندازی آن
 • تنظیمات اولیه دستگاه ونتیلاتور در بیماران مختلف بر اساس شرایط بالینی
 • آلارم های شایع دستگاه ونتیلاتور و نحوه مدیریت آنها
 • منابع
 • کلید واژگان
 • خودآزمایی