۶۴۰۰۰ تومان

کتاب اصول نم زدایی در صنعت نفت و گاز

کتاب اصول نم زدایی در صنعت نفت و گاز – با افزایش میزان تولید، انتقال، توزیع و مصرف گاز طبیعـی، اهمیـت تولیـد گـازی عـاری از انـواع ناخالصی ها افزایش می یابد. گاز طبیعی تولید شده از منابع مستقل گازی و یا از چاههای نفتی (گازهـای همراه نفت) در حقیقت گاز طبیعی اشباع شده از آب و هیدروکربورهای سنگین می باشد. هر چه دمای گاز استحصالی از چاه بیشتر باشد به همان نسبت مقدار بخار آب موجود در گازهـا بیشـتر است. انتقال گازهای غنی، به علت اشباع بـودن آن بـا بخـار آب در سیسـتم هـای فرآورشـی، در مسـیر شیرهای کنترل در ایستگاه های تقلیل فشار گاز و در شبکه های توزیع گاز و در فصل سرما با خطر بروز مشکلات زیادی همراه است، علاوه بر این، تقطیر آب در طول خطوط انتقال گاز، عـلاوه بـر ایجـاد افـت فشار زیاد، باعث بروز ساییدگی مکانیکی و همچنین خورندگی شیمیایی داخلی در آنها می شود.
آب و هیدروکربون های مایع از ناخالصی های ناخواسته و مشترک در انواع گازهای طبیعی (ترش و شیرین) می باشند. معمولاً بخار آب به تنهایی مشکلات چندانی را ایجاد نمی نماید، بلکه این ماده بصورت مایع و یا جامد در حالت تراکم و یا خنک شدن گاز، از آن جدا شده و ایجاد مشکل می نماید. آب به صورت مایع معمولا خورندگی را در محیط شدت می بخشد و آب به صورت هیدرات باعث گرفتگی شیرها، اتصالات و حتی لوله های گاز می شود. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، تمامی گاز مصرفی که از طریق خطوط لوله به محل های مصرف منتقل می شود، بایستی نم زدائی شود.
کتاب اصول نم زدایی در صنعت نفت و گاز که توسط متخصصین شرکت ملی گاز ایران تهیه شده است با بیش از ۱۷۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم به این مبحث مهم می پردازد. کاربران محترم می توانند جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات علمی این حوزه به گروه شیمی، پلیمر و نانو مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی کتاب اصول نم زدایی در صنعت نفت و گاز به شرح زیر است:

  • فصل اول: لزوم جداسازی آب از نفت و گاز طبیعی
  • فصل دوم: انواع روش های نم زدایی از گاز طبیعی
  • فصل سوم: اصول نم زدایی با مایعات جاذب الرطوبه
  • فصل چهارم: مشکلات عملیاتی و روش های غلبه بر آنها در واحدهای نم زدایی با گلایکول
  • فصل پنجم: اصول نم زدایی از گاز با مواد جامد جاذب الرطوبه
  • فصل ششم: اصطلاحات رایج نم زدایی