۶۵۰۰۰ تومان

انرژی زمین گرمایی

ژئوترمال از کلمه یونانی ژئو به معنی زمین و ترمال به معنی گرما گرفته شده است، بنابراین انرژی ژئوترمال به معنای انرژی زمین گرمایی یا انرژی با منشا درونی است. این انرژی به شکل گرمای محسوس از بخش درونی زمین منشا می گیرد.انرژی ژئوترمال در سنگ ها و آب های موجود در شکاف ها و منافذ داخل سنگ در پوسته زمین وجود دارد. مشاهدات به عمل آمده از معادن عمیق و چاه های حفاری شده نشان می دهد که درجه حرارت سنگ ها به طور پیوسته با عمق زمین افزایش می یابد، هر چند نرخ افزایش درجه حرارت ثابت نیست.
منشا این گرما در پوسته و جبه زمین، به طور عمده تجزیه مواد رادیواکتیو است. در طول عمر زمین این گرمای درونی به طور آرام تولید شده و در درون زمین محفوظ و محبوس مانده است. همین امر موجب شده است که منبع انرژی مهمی فراهم شود و امروزه به عنوان انرژی نامحدودی در مقیاس انسانی مورد توجه قرار گیرد.
جزوه پیش رو که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است در قالب PDF با ۲۴ صفحه بصورت تایپ شده و منظم به مبحث مهم انرژی زمین گرمایی می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر جزوات، کتب و مقالات آموزشی مرتبط می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های اصلی جزوه مذکور به شرح زیر است:

  • انرژی ژئوترمال چیست؟
  • کاربرد انرژی زمین گرمایی
  • دامپروری
  • کاربردهای صنعتی
  • مزایای کاربردی انرژی ژئوترمال
  • معادلات محاسباتی سیکل
  • بررسی خواص سیال عامل
  • تشریح خواص سیالات منتخب
  • آمونیاک، بنزن و تولوئن
  • و…