۸۴۰۰۰ تومان

انواع بویلر و روشهای بازرسی ساخت بویلرها

انواع بویلر و روشهای بازرسی ساخت – استفاده و کاربرد دیگھای بخار در تولید انرژی الکتریکی در نیروگاھھا و فرآیند شیمیایی و پالایشی و پتروشیمی و نیز در تاسیسات گرمایشی به حدی فرآوان است که امروزه طراحی و ساخت آنھا جایگاه خاصی در صنعت سنگین پیدا کرده است و این بخش از صنعت و تکنولوژی آن تا دو دهه گذشته بطور کامل در اختیار کشورھای پیشرفته صنعتی و محدود به کشورھای در حال توسعه بوده و اکنون کشورھای دیگر از جمله ایران توانسته اند به تکنولوژِی طراحی و مھندسی و عملیات ساخت دیگھای بخار سنگین و نیمه سنگین دست یابند و تلاش برای دستیابی به تکنولوژی طراحی و مھندسی و ساخت دیگھای بخار فوق سنگین که از نوع یکبار گذار (through once) یا critical super pressure یا (بویلرھای بنسون) می باشند، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
آنچه که سبب گسترش این صنعت می گردد، توسعه صنعتی کشورھا و نیز تعدد و تنوع محصولات جدید در بخشھای پتروشیمی، پالایشی، شیمیایی و سلولزی است و نیز افزایش روز افزون نیاز به انرژیِ الکتریکی با توسعه نیروگاھھای جدید حرارتی و استفاده از بویلر می باشند .تولید بخار در دیگھای بخار در شرایط خشک و داغ (steam Heated super) عمدتا برای چرخش توربین ھای بخاری و تولید انرژی مکانیکی است و تولید بخار بصورت اشباع (saturated) عمدتا برای استفاده در پروسس می باشد.
جزوه انواع بویلر و روشهای بازرسی ساخت بویلرها که توسط یکی از شرکت های مطرح در زمینه ساخت و طراحی بویلرها تهیه شده در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم با بیش از ۱۶۰ صفحه به تشریح این موضوع می پردازد. کاربران محترم جهت اطلاع از سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی مکانیک و تاسیسات مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه انواع بویلر و روشهای بازرسی ساخت بویلرها به شرح زیر است:

 • فصل اول:مقایسه بویلرهای WATER TUBE & FIRE TUBE
 • فصل دوم: سوخت و آرایش مشعل ها در بویلرها
 • فصل سوم: سیستم های استقرار بویلرهای WATER TUBE
 • فصل چهارم: مبنای دسته بندی بویلرهای WATER TUBE و انواع آن
 • فصل پنجم: بویلرهای تیپ SC یا پکیج بویلر
 • فصل ششم: بویلرهای تیپ SD یا نیمه نیروگاهی
 • فصل هفتم: بویلرهای تیپ SR یا بویلرهای نیروگاهی
 • فصل هشتم: شرح تولید بخار خشک در بویلرهای SC-SD-SR
 • فصل نهم: بویلرهای تیپ SOR یا بویلرهای بنسون
 • فصل دهم: بویلرهای بازیافت حرارتی یا HRSG
 • فصل یازدهم: جدول مقایسه ای بویلرهای WATER TUBE
 • فصل دوازدهم: اجزای اصلی بویلر
 • فصل سیزدهم: بخش های مشترک یا COMMON PART بویلر
 • فصل چهاردهم: شرح وظایف قسمتهای مختلف بویلر
 • فصل پانزدهم: فرآیند طراحی دیگهای بخار
 • فصل شانزدهم: مراحل بازرسی در فرآیند ساخت اجزای دیگهای بخار
 • فصل هفدهم: نکات ویژه در نصب و نگهداری و راه اندازی بویلر
 • فصل هجدهم: شناخت نواحی اصلی بویلر و جهت شناسی