۳۳۰۰۰ تومان

انواع هوادهی در فاضلاب

یکی از ارکان مهم در تصفیه هوازی فاضلاب خصوصا در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال، سیستم های هوادهی فاضلاب می باشد. برای به حداقل رساندن اکسیژن مورد نیاز برای فرایندهای بیولوژیکی همچنین اجرای فرایند رشد معلق، چند مدل هوادهی برای سیستم های هوادهی فاضلاب وجود دارد که در این فایل ارائه شده توضیح داده می شود. فایل پیش رو در قالب PowerPoint با بیش از ۳۰ اسلاید بصورت مفصل به  همراه عکس های آموزشی به این مقوله مهم می پردازد.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

  • انواع سیستم های هوادهی به همراه توضیحات
  • نمونه های کار شده بهمراه توضیحات
  • هندسه حرکات هوادهی
  • آشنایی با پخش کننده ها یا spargers
  • آشنایی با دمنده ها یا blower
  • دمنده های جابجایی مثبت
  • و…