۷۴۰۰۰ تومان

جزوه بازرسی جوش و فرآیندهای جوشکاری

بازرسی جوش و فرآیندهای جوشکاری – جوشکاری به صورت امروزی در اوایل قرن نوزدهم اهمیت بیشتری پیدا نمود و پیشرفت کرد. در سال ۱۸۸۷ میلادی برنوداس روسی از قوس الکترونیکی و الکترود ذغالی برای جوشکاری استفاده نمود و بعد از او اسکاویافوف الکترود فلزی بدون روپوش (روکش) و قوس الکترونیکی را برای جوشکاری به کار گرفت. امروزه بیشتر از صد روش جوشکاری، برش کاری و لحیم کاری اختراع شده و جوشکاری را به عنوان یک شاخه علمی مطرح نموده است و دارای شاخه های متعددی در زمینه فرایندهای جوشکاری، طراحی، بازرسی، متالوژی و غیره می باشد و جمعیت زیادی را در این صنعت مشغول به کار نموده است.
سازه های جوش داده شده نظیر سایر قطعات مهندسی به بازرسی در مراحل مختلف حین ساخت و همینطور در خاتمه ساخت نیاز دارند. بازرسی جوش می تواند از انجام کار طبق دستور العمل های توافق شده، به کارفرما اطمینان دهد. برای حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندی های طرح باید کلیه عوامل موثر در جوشکاری در مراحل مختلف اجرا مورد بازرسی قرار گیرد. مراحل بازرسی جوش به سه قسمت اصلی شامل: بازرسی قبل از جوشکاری، بازرسی در زمان جوشکاری و بازرسی بعد از جوشکاری تقسیم می شود که در این جزوه به صورت مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
جزوه بازرسی جوش و فرآیندهای جوشکاری که توسط یکی از بازرسان خبره و متخصص در زمینه بازرسی جوش تهیه شده است با بیش از ۱۷۰ صفحه در قالب PDF و به صورت تایپ شده و منظم ارائه می گردد. کابران محترم در صورت تمایل می توانند با مراجعه به گروه جوشکاری با سایر کتب، جزوات و مقالات این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه بازرسی جوش و فرآیندهای جوشکاری به شرح زیر است:

 • فصل اول: مروری بر تکنولوژی جوشکاری
 • فصل دوم: جوشکاری به روش اکسی استیلن
 • فصل سوم: منابع نیرو در جوشکاری
 • فصل چهارم: جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ
 • فصل پنجم: جوشکاری به روش تیگ
 • فصل ششم: جوشکاری به روش میگ مگ
 • فصل هفتم: جوشکاری به روش الکترود دستی
 • فصل هشتم: جوشکاری به روش زیر پودری
 • فصل نهم: طبقه بندی عیوب جوش
 • فصل دهم: مواد مصرفی جوش و انتخاب الکترود
 • فصل یازدهم: آشنایی با بررسی های غیر مخرب و روش های متداول آن
 • فصل دوازدهم: بازرسی جوش، وظایف و خصوصیات
 • فصل سیزدهم: تایید صلاحیت کیفی روش های جوشکاری و پرسنل جوشکار