۶۴۰۰۰ تومان

بازرسی مخازن تحت فشار

امروزه به دلیل توسعه روز افزون صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه هـا و سـاخت هـزاران مخـازن تحـت فـشاری کـه در آن ها کاربرد دارند، بازرسی مخازن تحت فشار از اهمیت بسیار بالا و خاصی برخوردار است. بعضی از ایـن تجهیـزات خیلـی پیچیـده می باشند و برخی دیگر مثل مخازن اتمسفریک از نظر طراحی نسبتا ساده هستند. گستره وسیعی از انواع مخـازن تحـت فـشار وجود دارد ولی بازرسی آن ها تقریبا مشابه است.
مخازن تحت فشار علاوه بر اینکه خطرناک هستند در هنگام بهره برداری حاوی مقادیر زیادی انرژی ذخیره شده می باشند کـه در صـورت تخریب، می توانند فاجعه بزرگی بوجود آورند. بنابراین مهمترین هدف یا (Purpose for Fitness) بازرسی مخازن، این اسـت که از ایمـن بـودن و سـلامت مخـازن آگـاهی لازم را بدسـت آوریـم. عوامـل زیـادی بـر روی ایـن مـسئله تـاثیر می گذارنـد مانند کیفیت طراحی، خزش، خستگی، مقاومت به خوردگی، مهارت سازنده مخزن، صلاحیت بازرسین و… که باید به جمیع این موارد توجه کافی داشت.
جزوه بازرسی مخازن تحت فشار که توسط یکی از متخصصین و مهندسین این حوزه تهیه شده است به صورت تایپ شده و منظم در قالب PDF در خدمت کاربران محترم قرار می گیرد. علاقمندان می توانند جهت اطلاع از سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه مهندسی مکانیک و تاسیسات مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه بازرسی مخازن تحت فشار به شرح زیر است:

  • هدف یا FFP (Fitness For Purpose) در بازرسی یک مخزن تحت فشار
  • بازرسی مواد ورودی، علامتگذاری و انتقال حک مشخصات
  • بازرسی و کنترل مدارک فنی قبل از فرآیند ساخت
  • برنامه های تست و بازرسی (ITP)
  • کنترل برنامه تست های غیر مخرب (NDT Map)
  • بازرسی جوش
  • تست های غیر مخرب (NDT)
  • تهیه تست پلیت در حین فرآیند تولید (Production Test Plate)
  • عملیات حرارتی بعد از جوشکاری (PWHT)
  • تست فشار (Pressure Test)