۴۴۰۰۰ تومان

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در گرما می تواند منجر به بروز مشکلاتی در بتن تازه و سخت شود که معمولا” به پائین آمدن کیفیت بتن سخت شده را در پی دارد. در چنین شرایطی باید بتن ریزی متوقف گردد و در صورت نیاز به انجام عملیات بتن ریزی، باید تدابیر خاصی اندیشیده شود تا خسارت های وارده به حداقل برسد. وجود شرایط هوای گرم در بسیاری از مناطق کشور ما و وجود شرایطی خاص مانند ایجاد خوردگی در میلگردهای بتن، این شرایط را برای ما پر اهمیت می نماید و باید بدان توجه خاصی مبذول داشت.
فایل پیش رو با بهره گیری از منابع بسیار مهم در این خصوص با ۱۶ صفحه در فرمت های Word و PDF به این مقوله مهم می پردازد. کاربران علاقمند به حوزه مهندسی عمران و معماری می توانند با مراجعه به گروه مهندسی عمران و معماری با سایر مقالات این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

 • کلیات
 • تعریف هوای گرم
 • اثر خسارت بار شرایط هوای گرم
 • عوامل تشدید کننده خسارات در هوای گرم
 • اثرات هوای گرم بر خواص بتن ریزی در گرما
 • راهکارهای بتن ریزی مطلوب در شرایط نامساعد گرم
 • انتخاب مصالح مناسب
 • جلوگیری از گرم شدن مصالح در انبار
 • خنک سازی مصالح و ساخت بتن خنک
 • کاهش دمای بتن
 • حفظ خنکی بتن در طول عملیات بتن ریزی
 • نکات مهم در خصوص ریختن، تراکم و پرداخت سطح
 • نگهداری و عمل آوری بتن و کنترل تبخیر