۴۴۰۰۰ تومان

بررسی استفاده از اسکیمر در دریاچه خزر

استفاده از اسکیمر در دریا – متاسفانه آلودگی نفتی دریاچه ها، خلیج ها، دریاها و اقیانوس ها به امری عادی تبدیل شده و روز به روز در حال افزایش می باشد. هیدروکربن های نفتی اثرات بلقوه و مخربی در زیست دریایی گذاشته و به شدت محیط زیست را آلوده می کند. یکی از راهکارهایی که در چند سال گذشته مورد توجه و استفاده قرار گرفته است است، استفاده از اسکیمر می باشد.
فایل PowerPoint روبرو با بیش از ۴۰ اسلاید و با استفاده از تصاویر ناب و اختصاصی به این موضوع می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های فایل استفاده از اسکیمر در دریا به شرح زیر می باشد:

 • منابع آلوده کننده نفتی دریا
 • اثرات آلودگی نفتی
 • محاصره لکه نفتی بوسیله بوم
 • انواع اسکیمر
 • معایب اسکیمر
 • ویژگی های عمومی دریاچه خزر
 • مخاطرات دریایی خزر
 • نوسان تراز دریاچه خزر
 • سونامی های تاریخی دریاچه خزر
 • جهات اصلی باد و موج در دریای خزر
 • و…