۶۴۰۰۰ تومان

اثر مواد نفتی بر اکوسیستم دریایی

تاثیر مواد نفتی بر محیط دریایی – نفت خام با بیش از ۳۴۰ فراورده یکی از اصلی ترین منابع انرژی و نیروی محرکه اقتصادی جهانی است. نفت خام، کمپلکس پیچیده ای از مخلوط صدها نوع ترکیب مختلف شامل هیدروکربنها، نیتروژن، گوگرد و وانادیوم است که قسمت هیدروکربنی شامل ترکیبات آروماتیک، آلیفاتیک و آسفالتن است. ورود نفت خام به اکوسیستم های دریایی عموما به دلیل حمل و نقل و نشت از نفتکش ها رخ می دهد که این مقوله باعث آسیب های جدی به اکوسیستم های دریایی و آلودگی شدید زیست دریایی شده است.
جزوه بررسی تاثیر مواد نفتی بر محیط دریایی در قالب Power Point بصورت تشریحی این مقوله را توضیح داده و در پایان راهکارهای مفیدی در این جهت ارائه می دهد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی و گروه زیست شناسی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های جزوه بررسی تاثیر مواد نفتی بر محیط دریایی به شرح ذیل می باشد:

 • مکانیسم اثر گذاری مواد نفتی
 • فرآیندهای موثر در اثر گذاری مواد نفتی بر اکوسیستم های دریایی
 • مکانیسم اثر گذاری مواد نفتی بر موجودات آبزی
 • میزان حساسیت جانداران دریایی نسبت به آلودگی نفتی
 • مکانیسم اثر گذاری مواد نفتی بر ماهی ها
 • مکانیسم اثر گذاری مواد نفتی بر پرندگان آبزی
 • مکانیسم اثر گذاری مواد نفتی بر پلانکتونهای دریایی
 • مکانیسم اثر گذاری مواد نفتی بر ناحیه بنتیک(کف دریا)
 • مکانیسم اثر گذاری مواد نفتی بر گیاهان آبزی
 • مکانیسم اثر گذاری مواد نفتی بر اکوسیستم های صخره ایی
 • مکانیسم اثر گذاری مواد نفتی بر سواحل ماسه ایی و شنی
 • مکانیسم اثر گذاری مواد نفتی بر مجتمع های آبزی پروری
 • اثرات آلودگی نفتی بر اقتصاد و فعالیت های توریستی و سلامت انسان
 • دامنه اثرات و مدت زمان رفع آلودگی نفتی در قسمتهای مختلف اکوسیستم های دریایی
 • عوامل موثر بر عدم پیشگیری،کنترل و کاهش آثار زیست محیطی مواد نفتی در اکوسیسستم های دریایی
 • عوامل تأثیر گذار بر انتخاب راهکار مناسب در جهت مقابله با اثرات مواد نفتی و آلودگی نفتی دریاها
 • راهکارهای زیست محیطی در جهت تقلیل اثرات آلودگی نفتی