۶۵۰۰۰ تومان

تاثیر فاضلاب شهری بر اکوسیستم دریا

تاثیر فاضلاب بر دریا پدیده ای است که در شهر ها و مناطق ساحلی اتفاق می افتد. در کشور ما، با توجه به داشتن نوار ساحلی طولانی و شهر ها و روستاهای متعدد همجوار دریا در شمال و جنوب کشور، تخلیه فاضلاب به دریا بعضا بصورت تصفیه نشده صورت می گیرد. بالا بودن میزان کلیفرم مدفوعی Facal Coliform در مناطق ساحلی گواه بر این ادعاست. اما بدتر از این مورد تخلیه تانکها و ماشین های حمل فاضلاب های صنعتی و بیمارستانی به سواحل دریاست که مشکلات عمده ایی از جمله یوتریفیکاسیون و رشد گونه های نامتعارف گیاهی در سواحل را بهمراه دارد.
جزوه تاثیر فاضلاب شهری بر اکوسیستم دریا که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است با مطالعه موردی بر روی دریاچه خزر با ۲۶ اسلاید در قالب PowerPoint بصورت تشریحی به بررسی این معضل می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های جزوه تاثیر فاضلاب شهری بر اکوسیستم دریا به شرح زیر می باشد:

 • تعاریفی از فاضلاب شهری
 • تعریف فاضلاب خانگی
 • راههای ورود آلودگی به مناطق ساحلی
 • اثرات زیست محیطی فاضلابهای شهری  بر نواحی ساحلی
 • اثر آلودگی فاضلابها بر رودخانه
 • اثر آلودگی فاضلابها بر دریاها
 • یوتریفیکاسیون
 • اثرات و پیامدهای تخلیه فاضلابهای شهری با ایجاد شکوفایی جلبکی و فیتوپلانکتونی
 • اثرات و پیامدهای تخلیه فاضلابهای شهری در اثر ورود پاتوژن ها به سواحل و ایجاد آلودگی باکتریایی
 • اثرات و پیامدهای تخلیه فاضلابهای شهری  در اثر ورود شوینده ها و پاک کننده ها به آب دریا
 • اثرات و پیامدهای تخلیه فاضلابهای شهری  در اثر ورود مواد شیمیایی
 • آلوده شدن دریا خزر
 • آلوده شدن رودخانه ها
 • اثرات و پیامدهای شکوفایی جلبکی در دریای خزر
 • راهکارهای مقابله برای مواجه با ضررهای ناشی از آلودگی آب منطقه