۶۴۰۰۰ تومان

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی

فاضلاب را می توان به روش های مختلف تصفیه کرد که یکی از این روش ها روش تصفیه شیمیایی است. اصولا تصفیه شیمیایی به چند منظور استفاده می شود اما مهمترین علت کاربرد تصفیه شیمیایی در تصفیه فاضلاب، عدم اجرایی شدن تصفیه بیولوژیکی است. در صورتی که نتوان از تصفیه بیولوژیکی (به هر دلیل) استفاده کرده به ناچار از تصفیه شیمیایی استفاده می شود. یکی دیگر از کاربردهای تصفیه شیمیایی این است که بتوان با استفاده از مواد شیمیایی مختلف (بدون آسیب رساندن به میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب) بستری مناسب برای تصفیه بیولوژیکی فراهم کرد تا در نهایت میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب به تصفیه فاضلاب بپردازند که در جزوه پیش رو به صورت مفصل به این موارد پرداخته می شود.
جزوه پیش رو که توسط یکی از اساتید هیئت علمی مرتبط با حوزه تصفیه آب و فاضلاب تهیه شده است با بیش از ۲۰ اسلاید در قالب PDF بصورت تایپ شده و منظم به این موضوع می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه مهندسی آب و فاضلاب با سایر کتب، جزوات، مقالات و پروژه های علمی این حوزه آشنا شوند.

برخی از سرفصل های اصلی جزوه تصفیه شیمیایی فاضلاب به شرح زیر است:

  • استفاده از مواد شیمیایی برای تاثیر روی مواد خارجی محلول در فاضلاب
  • روش خنثی سازی و تنظیم PH
  • پارامترهای انتخاب عامل خنثی سازی و تنظیم PH
  • استفاده از مواد شیمیایی برای تاثیر روی مواد خارجی نامحلول در فاضلاب
  • دستگاه های اضافه کننده مواد شیمیایی به فاضلاب
  • انواع منعقد کننده ها در تصفیه فاضلاب
  • منعقد کننده های آلومینیوم دار
  • منعقد کننده های آهن دار
  • عوامل موثر در انعقاد