۶۴۰۰۰ تومان

تصفیه فاضلاب بیمارستانی و مدیریت آن

تصفیه فاضلاب بیمارستانی و مدیریت آن – فاضلاب ناشی از بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی به طور کلی از نظر کیفیت تقریباً مشابه فاضلاب شهری هستند اما ممکن است دارای مواد و ترکیبات بالقوه سمی و عفونی نیز باشند که سلامت محیط، کارکنان شاغل در بخش بهداشت و درمان و کل جامعه را به خطر بیندازد.
در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه مقادیر زیادی آب در بیمارستان ها مصرف می گردد، فاضلاب تولیدی به صورت رقیق شده می باشد و پساب خروجی از بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی بدون نیاز به تصفیه اضافی در تصفیه خانه های فاضلاب شهری تصفیه می گردند و بدون آنکه خطر خاص بهداشتی و زیست محیطی را سبب گردد. فقط تحت شرایط خاص نظیر شیوع بیماریهای اسهال حاد زائدات بیماران باید به طور اختصاصی جمع آوری و گندزدایی شوند.
در کشورهایی که شبکه جمع آوری فاضلاب وجود ندارد، تخلیه فاضلاب (بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی) به صورت تصفیه نشده و یا تصفیه شده به طور ناقص باعث مخاطرات اجتناب ناپذیری بر روی بهداشت و سلامت جامعه خواهد شد. مطالعات انجام یافته آلودگی فاضلاب بیمارستانی به شیگلا و سالمونلا را به ترتیب %۱۴/۶ و %۳۳/۳ گزارش کرده اند. لازم به ذکر است که اثرات سمی مواد شیمیایی موجود در فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی (بیمارستانی) بر روی باکتری و میکروارگانیسم های فعال در فرآیند تصفیه فاضلاب از خطرات دیگر موجود در فاضلاب های این مراکز می باشد.
جزوه پیش رو که توسط متخصصین این حوزه و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهیه شده است در قالب PDF با ۱۸ صفحه به صورت تایپ شده و منظم با زبانی ساده به تشریح این موضوع می پردازد. علاقمندان محترم جهت دسترسی به سایر جزوات، کتب و مقالات آموزشی مرتبط می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه تصفیه فاضلاب بیمارستانی و مدیریت آن به شرح زیر است:

  • ویژگی ها و خطرات ناشی از فاضلاب های بیمارستانی
  • روشهای جمع آوری و بی خطرسازی گروه های مختلف زائدات بیمارستانی
  • اتصال به شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری
  • تصفیه فاضلاب
  • گزینه های ممکن برای بیمارستان هایی که برنامه های محدود برای مدیریت فاضلاب دارند
  • منابع