۸۵۰۰۰ تومان

تصفیه فاضلاب صنایع چوب و کاغذ

تصفیه فاضلاب صنایع چوب و کاغذ – در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا، صنعت کاغذ سازی جز پنجمین صنعت اقتصادی آن کشور محسوب می شود. عمده کاغذ تولیدی در کشور ها عموما بصورت صفر تا ۱۰۰ (کاشت و برداشت درخت تا تبدیل به کاغذ) در محل کارخانجات صورت می گیرد و از این رو صنایع کاغذ و چوب با یکدیگر گره خورده اند.
این صنعت به علت آلودگی زیاد در پساب تولیدی خصوصا BOD,COD,TSS منجر گشته تا فاضلابی خاص (از نظر انواع آلودگی های شیمیایی) و منحصر به فرد داشته باشد که حساسیت های بالای زیست محیطی را را رقم زده است. سازمان حفاظت از محیط زیست به دلیل تنوع آلودگی های مختلف شیمیایی و آلی، چند صباحیست که برای صنایعی که در این زمینه تصفیه خانه فاضلاب ندارند و یا تصفیه خانه فاضلاب آنها به خوبی از پس تصفیه فاضلاب بر نمی آیند، جریمه های سنگینی وضع کرده تا آلودگی این صنایع ییش از پیش به محیط زیست راه پیدا نکرده و سلامت جامعه را به خطر نیاندازد.
جزوه پیش رو که توسط یکی از متخصصین شاغل در صنایع چوب و کاغذ تهیه شده است در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم با بیش از ۹۰ صفحه به صورت کاملا تشریحی و مفصل به تصفیه فاضلاب این صنعت می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه مهندسی آب و فاضلاب با فاضلاب صنایع دیگر و راه های متنوع تصفیه آن آشنا شوند.

سر فصل های اصلی جزوه تصفیه فاضلاب صنایع چوب و کاغذ به شرح زیر است:

  • مختصری از روش های خمیر سازی
  • مواد آلوده کننده آب و روش های کاهش آلودگی آنها
  • تشریح فرآیند تصفیه فاضلاب صنعت کاغذ و چوب
  • فاضلاب مکانیکی
  • آزمایشات انجام گرفته در قسمت تصفیه و پساب
  • دیدگاه کلی از فاضلاب صنایع چوب و کاغذ در ایران
  • و…