۶۵۰۰۰ تومان

تصفیه فاضلاب صنایع چوب و کاغذ

تصفیه فاضلاب صنایع چوب و کاغذ – در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا، صنعت کاغذسازی جز پنجمین صنعت اقتصادی محسوب میشود. عمده کاغذ تولیدی در کشورها عموما بصورت صفر تا ۱۰۰(کاشت و برداشت درخت تا تبدیل به کاغذ) در محل کارخانجات صورت می گیرد و از این رو صنایع کاغذ و چوب با یکدیگر گره خورده اند. این صنعت به علت آلودگی زیاد در پساب تولیدی خصوصا BOD,COD,TSS منجر گشته تا فاضلابی خاص و منحصر به فرد داشته باشد که حساسیت های بالای زیست محیطی را را رقم زده است.
فایل پیش رو در قالب PDF  به صورت تایپ شده و منظم با بیش از ۹۰ صفحه به صورت کاملا تشریحی و مفصل به تصفیه فاضلاب این صنعت می پردازد. کاربران علاقمند به تصفیه فاضلاب سایر صنایع می توانند با مراجعه به گروه مهندسی آب و فاضلاب با فاضلاب و روش های صنایع دیگر آشنا شوند.

برخی از سرفصل های اصلی این فایل به شرح ذیل می باشد:

  • مختصری از روش های خمیر سازی
  • مواد آلوده کننده آب و روش های کاهش آلودگی آنها
  • توضیح کلی فرآیند تصفیه فاضلاب صنعت کاغذ و چوب
  • فاضلاب مکانیکی
  • آزمایشات انجام گرفته در قسمت تصفیه و پساب
  • دیدگاه کلی از فاضلاب صنایع چوب و کاغذ در ایران
  • و…