۴۵۰۰۰ تومان

تصفیه فاضلاب صنایع چوب و کاغذ

در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا، صنعت کاغذسازی جز پنجمین صنعت اقتصادی محسوب میشود. عمده کاغذ تولیدی در کشورها عموما بصورت صفر تا ۱۰۰(کاشت و برداشت درخت تا تبدیل به کاغذ) در محل کارخانجات صورت می گیرد و از این رو صنایع کاغذ و چوب با یکدیگر گره خورده اند. این صنعت به علت آلودگی زیاد در پساب تولیدی خصوصا BOD,COD,TSS منجر گشته تا فاضلابی خاص و منحصر به فرد داشته باشد که حساسیت های بالای زیست محیطی را را رقم زده است. فایل پیش رو در قالب PDF با بیش از ۹۰ صفحه به صورت کاملا تشریحی و مفصل به تصفیه فاضلاب این صنعت می پردازد.

برخی از سرفصل های اصلی این فایل به شرح ذیل می باشد:

  • مختصری از روش های خمیر سازی
  • مواد آلوده کننده آب و روش های کاهش آلودگی آنها
  • توضیح کلی فرآیند تصفیه فاضلاب صنایع چوب و کاغذ
  • فاضلاب مکانیکی
  • آزمایشات انجام گرفته در قسمت تصفیه و پساب
  • دیدگاه کلی از فاضلاب صنایع چوب و کاغذ در ایران
  • و…