۶۴۰۰۰ تومان

تصفیه فاضلاب صنعت داروسازی

تصفیه فاضلاب صنعت داروسازی – فاضلاب صنایع داروسازی به دلیل تنوع بالای محصولات دارویی دارای تنوع بسیار زیادیست. به عنوان مثال شرکت های دارویی که تولید کننده سنتز مواد دارویی مانند آنتی بیوتیک ها، ضد عفونی کننده ها، هورمون ها، داروهای پوستی و … هستند فاضلاب بسیار متفاوتی نسبت به شرکت های تولید کننده محصولات بیولوژیکی مانند واکسن ها، سرم ها، آنتی ژن ها و … دارند که از این تفاوت های عمده در محصولات تولیدی می توان به این نتیجه رسید که نمی توان یک فرآیند ثابت برای تصفیه فاضلاب کلیه شرکت های داروسازی در نظر گرفت و باید برای هر شرکت داروسازی با توجه به نوع محصولات تولیدی و خصوصیات فاضلاب آن شرکت، از فرآیند تصفیه متناسب با آن استفاده کرد. فایل پیش رو با بیش از ۳۰ اسلاید در قالب PowerPoint توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه که در تصفیه خانه فاضلاب یکی از شرکت های داروسازی معتبر و بنام مشغول به کار است تهیه شده است.

برخی از سرفصل های فایل تصفیه فاضلاب صنعت داروسازی به شرح زیر است:

 • فاضلاب صنعتی چیست
 • تفاوت فاضلاب های صنعتی با فاضلاب شهری
 • فاضلاب صنایع داروسازی
 • تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی
 • انواع روش های تصفیه فاضلاب صنایع دارویی
 • آیا می توان فاضلاب صنایع داروسازی را تنها با روش لجن فعال تصفیه نمود؟
 • گندزدایی فاضلاب صنایع داروسازی
 • ارتباط میزان TSS با حجم گندزدای مصرفی در صنعت داروسازی
 • گندزدایی فاضلاب و بحران کرونا ویروس
 • مدیریت و کنترل لجن فاضلاب
 • آبیاری فضای سبز با پساب تصفیه شده
 • بررسی و آنالیز ((استاندارد خروجی فاضلاب))
 • آیا ((استاندارد خروجی فاضلاب)) می تواند مناسب آبیاری فضای سبز در صنایع داروسازی باشد؟
 • آیا ((استاندارد خروجی فاضلاب)) می تواند بهداشت صنایع و محصولات تولیدی را تامین نماید؟
 • و…