۶۵۰۰۰ تومان

تفاوت ISO 14001 و ISO 18001

ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۱۸۰۰۱ دو استاندارد مهم در شرکت های معتبر می باشد که برای دریافت گواهی این دو، باید الزامات و عملیاتی را انجام داده و تلاش برای حفظ آنها داشت. این دو استاندارد نه تنها در کشور ما برای سازمان هایی چون حفاظت محیط زیست و بهداشت اهمیت دارد بلکه شرکت های تولیدی که محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می کنند، باید این گواهی ها را داشته باشند چون در غیر اینصورت نمی توانند امر صادرات را انجام دهند.
جزوه پیش رو که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۴۰ اسلاید در قالب PowerPoint بصورت تشریحی به این دو استاندارد مهم و تفاوت آنها می پردازد. کاربران محترم جهت آشنایی با ایزو ۴۵۰۰۱ می توانند به مقاله استاندارد ISO 45001:2018 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مراجه کرده  و به جهت آشنایی با سایر کتب، جزوات و مقالات این حوزه به گروه ایمنی و بهداشت مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های جزوه تفاوت ISO 14001 و ISO 18001 به شرح زیر است:

 • استاندارد مرجع
 • ممیزی
 • عملکرد
 • خط مشی
 • اقدام پیشگیرانه
 • طرح ریزی
 • اجرا و عملیات
 • آموزش، آگاهی و صلاحیت
 • ارتباطات و مشارکت
 • مستندسازی سیستم
 • کنترل مدارک و عملیات
 • آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
 • پایش و اندازه گیری
 • عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
 • کنترل سوابق
 • بازنگری مدیریت
 • و…