۶۴۰۰۰ تومان

تکثیر رویشی تکثیر غیر جنسی

تکثیر رویشی یا تکثیر غیر جنسی به تولید گیاه از یک سلول یا اندام یک گیاه گفته می شود. در این روش فرآیند تولید مثل جنسی که بصورت طبیعی صورت می گیرد با فرآیند تولید مثل غیر جنسی(رویشی) جایگزین می شود. قلمه زدن، پیوند زدن و خوابانیدن شاخه از مهم ترین روش های تکثیر رویشی می باشد.
جزوه پیش رو که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۳۰ اسلاید در قالب PowerPoint بصورت مفصل به این مقوله با اهمیت می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی کشاورزی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه تکثیر رویشی تکثیر غیر جنسی به شرح زیر است:

  • تکثیر غیر جنسی و انواع آن
  • تکثیر رویشی
  • انواع تکثیر رویشی
  • دسته بندی علف های هرز بر اساس نوع تکثیر رویشی
  • ویژگی های تکثیر رویشی
  • اهمیت تکثیر رویشی
  • بانک جوانه های رویشی
  • ویژگی های بانک جوانه و نقش آن در باززایی
  • عوامل تاثیر گذار روی بانک جوانه