۷۴۰۰۰ تومان

جزوه اسکلتی اندام تحتانی

جزوه اسکلتی اندام تحتانی – در مکالمات انگلیسی، از مفصل Hip به سمت پایین را تحت عنوان Leg می شناسیم اما در بحث آناتومی اندام تحتانی محدوده بین مفصل Hip و مفصل زانو را تحت عنوان Thigh می شناسیم و بین مفصل زانو و مفصل مچ پا را تحت عنوان Leg (ساق پا) در نظر می گیریم.
تقسیم بندی ساختار اندام تحتانی مانند ساختار استخوانی اندام فوقانی است با این تفاوت که در رده Human اندام تحتانی به ساختار هایی تبدیل شده که مخصوص تحمل وزن هستند و چون قرار است تحمل وزن داشته باشند استخوان ها درشت تر شده و پهنای بیشتری داشته باشند. همچنین باید قوام بالایی داشته باشند تا بتوانند انتقال وزن درستی را به سمت پایین داشته باشند.
جزوه پیش رو که توسط یکی از اساتید و متخصصین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۱۷۰ صفحه در قالب PDF به تشریح این موضوع می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه پزشکی و پرستاری با سایر کتب، جزوات و مقالات آموزشی این حوزه آشنا شوند.

برخی از سر فصل های اصلی جزوه اسکلتی اندام تحتانی به شرح زیر است:

 • تقسیم بندی اندام تحتانی
 • کمربند لگنی
 • تفاوت لگن مردان و زنان
 • استخوان ران
 • انتهای تحتانی
 • نکات بالینی اندام تحتانی کتاب اسنل
 • استخوان کشکک زانو
 • استخوان های ساق
 • درشت نی
 • نازک نی
 • Ankle
 • استخوان قاپ یا تالوس
 • فاسیا های ران
 • محتویات ران و گلوتئال
 • کمپارتمان خلفی
 • عضلات ناحیه گلوتئال
 • مثلث ناحیه رانی
 • کانال اداکتور
 • غلاف فمورال
 • کمپارتمال ساق
 • عضلات گروه عمقی
 • رتیناکولوم های پا
 • عضله ناحیه پشت پا
 • کف پا
 • مشکلات بالینی مربوط به قوس های پا
 • تغذیه عصبی اندام تحتانی
 • شبکه کمری
 • عصب ابتوراتور
 • شبکه ساکرال
 • خون رسانی اندام تحتانی
 • مفاصل اندام تحتانی
 • و…