۷۴۰۰۰ تومان

جزوه اصول هوشبری دامپزشکی

جزوه اصول هوشبری دامپزشکی – چون بسیاری از اعمال جراحی را می توان به گونه ای بهینه و با کمترین امکانات با بیحسی موضعی انجام داد، این روش در دامپزشکی بسیار رایج است. استفاده توام داروهای آرامبخش با بیحسی موضعی بستگی به خلق و خوی دام، sghljd حیوان و نوع عمل دارد. در گاو بالغ جراحی های بسیاری بر روی دام ایستاده و بدون استفاده از داروهای آرامبخش انجام می گیرد. در برخی موارد از بیحسی موضعی همراه با بیهوشی عمومی نیز استفاده می شود که علاوه بر ایجاد بی دردی مناسب، میزان داروی بیهوشی مورد نیاز نیز کاهش می یابد.
مکانیسم اثر داروهای بیحسی بدین گونه است که با مسدود سازی کانال های سدیم موجود در غشا سلول های عصبی از انتقال یون های سدیم و depolarization عصب جلوگیری می کنند. پس با تثبیت غشای سلولی انتقال پیام عصبی متوقف شده و حالت بیحسی در برابر تحریکات دردناک ایجاد می شود. اغلب این داروها دارای یک حلقه آروماتیک، یک گروه آمینی و یک زنجیره میانی (آمینواستر و یا آمینو امید) هستند. این داروها به دو فرم یونیزه و غیریونیزه وجود دارند که نسبت این دو نوع براساس PH مایعات بدن و pKa دارو تعیین می شود. شکل غیریونیزه دارو از نظر عبور از غشای سلولی اهمیت دارد و شکل یونیزه در محل گیرنده ها فعال است.
جزوه اصول هوشبری دامپزشکی که توسط یکی از اساتید و دامپزشکان متخصص تهیه شده است با ۴۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم به این موضوع می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه دامپزشکی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه اصول هوشبری دامپزشکی به شرح زیر است:

  • تاریخچه بیهوشی دامپزشکی
  • بیحسی موضعی
  • آرامبخش و پیش بیهوشی
  • بیهوشی تزریقی
  • بیهوشی استنشاقی
  • مراقبت های بیهوشی عمومی
  • بیهوشی در گونه های مختلف حیوانات
  • شوک
  • مایع درمانی
  • منابع مورد استفاده