۷۴۰۰۰ تومان

جزوه ایمنی آزمایشگاه شیمی

جزوه ایمنی آزمایشگاه شیمی – در حالیکه کشورهای در حال توسعه از نظر اقتصادی رقابت می کنند و تلاش می کنند ظرفیت را در علوم شیمیایی افزایش دهند، با چالش های بسیاری در بهبود ایمنی آزمایشگاهی و امنیت مواجه هستند. شیوه های ایمنی مختلفی در نظر گرفته شده تا به آزمایشگاه ها کمک کنند وظایف اصلی خود را به شیوه های کارآمد، ایمن و امن انجام دهند. متاسفانه بهبود ایمنی و امنیت به اشتباه به عنوان عامل بازدارنده شناخته شده است، اما عدم درک روش های ایمنی و امنیت، موانع فرهنگی، عدم مهارت و محدودیت های مالی به راحتی می تواند برطرف شود. توسعه روش های ایمنی در نهایت منجر به افزایش بهره وری، کارایی، صرفه جویی و مهمتر از همه، کمال و همکاری بیشتر شود. به همین دلیل شورای پژوهشی ملی ایالت متحده قصد دارد برای آزمایشگاه های کشورهای در حال توسعه راهنمایی های ایمن و مطمئن ارائه دهد.
برای امنیت در آزمایشگاه های شیمی نکات بسیاری باید رعایت شود هر چند رعایت این نکات به تنهایی سلامت آزمایش کننده را تضمین نمی کند، اما احتمال بروز خطرات را به حداقل کاهش می دهد. خطرات دیگری که در آزمایشگاه وجود دارند، وضعیت های غیر قابل پیش بینی است که همواره در آزمایشگاه و در طول آزمایش به وجود می آیند که با هوشیاری و دقت در آزمایشگاه، می توان این خطرات را نیز تا حد مطلوبی کاهش داد.
جزوه ایمنی آزمایشگاه شیمی که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۸۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم به این موضوع مهم می پردازد. کاربران محترم می توانند جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات علمی این حوزه به گروه شیمی، پلیمر و نانو مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه ایمنی آزمایشگاه شیمی به شرح زیر است:

  • فصل اول: قوانین آزمایشگاه
  • فصل دوم: سیستم اطلاع رسانی
  • فصل سوم: مدیریت مواد آزمایشگاه
  • فصل چهارم: کار با مواد شیمیایی
  • فصل پنجم: کار با تجهیزات آزمایشگاهی
  • فصل ششم: ارزیابی خطرات در آزمایشگاه
  • فصل هفتم: امنیت آزمایشگاهی