۷۴۰۰۰ تومان

جزوه جوشکاری چدن ها

جزوه جوشکاری چدن ها – چدن ها گروهی از آلیاژهای آهنی با خواص گوناگون و متنوع اند و به جای این کـه در حالـت جامـد روی آنهـا کـار انجام گیرد در حالت مذاب به شکل دلخواه ریخته گری می شوند. بر عکس فولادها که کمتر از ۲ درصد کربن و معمـولاً کمتر از ۱ درصد کربن دارند، چدن ها ۲ تا ۴ درصد کربن و ۱ تا ۳ درصد سیلیسیم دارند. سایر عناصر فلزی و غیر فلزی نیز بـرای کنترل و ایجاد ویژگی های خاص اضافه می شوند. علاوه بر ترکیب شیمیایی، عوامل مهم دیگـری از قبیـل فراینـد انجماد، نرخ انجماد و عملیات گرمایی بعدی بر خواص آنها تاثیر می گذارد. چدن ها عـالی تـرین آلیاژهـای ریختـه گری هستند و دارای گستره وسیعی از استحکام و سختی و در بعضی موارد خواص ماشین کاری خوبی دارند. برای ایجاد مقاومت به سایش، خراش و خوردگی به آنها عناصر آلیاژی اضافه می شود.
اصولاً کاربرد وسیع چدن ها به دلیل هزینه ی کم و خواص مهندسی متنوع است. با وجود رقابت شدید مواد جدید ثابت شده است که چدن هـا با هزاران کاربرد مهندسی مناسب و مقرون به صرفه ی اقتصادی اند. اساساً چدن ها از آهن خـام کـه محـصول کوره ی بلند بوده تهیه می گردند و برای این کار آهن خام با ترکیب شیمیایی خواص را همراه با درصد مشخـصی از چدن و یا قراضه فولاد ذوب کرده، پس از تنظیم ترکیب شیمیایی به کمک عناصر دیگری که به مـذاب اضـافه مـی کنند، آن را در اشکال مورد نظر ریخته گری می نمایند.
در همین راستا دو جزوه خدمت کاربران محترم ارائه می گردد. این دو جزوه که به صورت مجزا توسط دو تن از متخصصین این حوزه تهیه شده است در قالب PDF با بیش از ۱۱۰ صفحه به صورت تایپ شده و منظم به این موضوع مهم می پردازد. کابران محترم در صورت تمایل می توانند با مراجعه به گروه جوشکاری با سایر کتب، جزوات و مقالات این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه جوشکاری چدن ها به شرح زیر است:

 • مقدمه
 • جوشکاری چدن ها
 • مشکلات اساسی در جوشکاری چدن ها
 • جوش پذیری و جوشکاری چدن سفید
 • چوش پذیری و جوشکاری چدن خاکستری
 • کنترل فاکتورهای موثر بر جوش پذیری چدن ها
 • بررسی ساختار کریستالی مقطع جوش
 • دستورالعمل جوشکاری
 • جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی و الکترود دستی
 • انواع الکترود
 • نکات تکنیکی
 • نکات مهم در ارتباط با جوشکاری چدن های دیگر