۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس آبخیزداری

جزوه درس آبخیزداری – بحث آبخیزداری یعنی نگرش سیستمی و همه جانبه به تمام منابع موجود در یک حوزه آبخیز که این منابع می تواند مشتمل بر منابع آب، خاک، گیاه و فون منطقه و منابع انسانی (به عنوان بهره بردار) باشد؛ به نحوی که علاوه بر استفاده صحیح و تنظیم رابطه صحیح بین تمامی این عوامل، در جهت توسعه پایدار و حفظ سرمایه های اصلی پیش برویم. در یک واحد فزیکی آبخیز، همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دخالت دارند؛ یعنی هرگونه تاثیر روی حوزه آبخیز، بالانس موجود را بهم می زند پس لازم است که دخالت های ما هدفمند باشد.
در یک مجموعه آبخیز، نحوه ارتباط اجزا جهت مدیریت اهمیت بسیار زیادی دارد و اگر این روابط را بشناسیم مدیریت ما بهینه خواهد بود؛ در اصل ما باید با شناخت کافی از مهره های شطرنج آنها را به نحوی بچینیم که هیچوقت مات نشویم و این امر مستلزم شناخت شناسنامه آبخیز است. متاسفانه آنچه امروزه با آن دست به گریبان هستیم برعکس است مثلا سیلاب گرگان به علت همین عدم شناخت، دوباره در سالگرد سال قبل رخ می دهد.
جزوه درس آبخیزداری که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۷۰ صفحه در قالب PDF و به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر جزوات، کتب و مقالات آموزشی مرتبط می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس آبخیزداری به شرح زیر است:

 • تعاریف آبخیزداری
 • تاریخچه آبخیزداری در ایران
 • وظایف تشکیلات آبخیزداری در ایران
 • تثبیت آبراهه
 • قسمت های مختلف یک سد
 • تعیین حجم دریاچه سد
 • سرریز سد و انواع آن
 • تعیین ارتفاع سرریز
 • طراحی بدنه سد
 • محاسبه پایداری سدهای وزنی
 • ناپایداری سد
 • محاسبه عمق کنش در سد
 • انواع سد
 • بتن مورد استفاده در سدها
 • تعیین وضعیت آرماتورها برای سدها
 • تعیین فاکتورهای مکانیکی خاک
 • تراکم خاک در سدهای خاکی
 • نفوذپذیری خاک
 • نحوه تعیین شیب هیدرولیکی سفره ها و جهت آنها
 • محاسبه نیروهای زه و فشار آب منفذی
 • فرسایش رودخانه ای
 • دایک
 • و…