۷۵۰۰۰ تومان

جزوه کلاسی درس آلودگی دریا

آلودگی دریایی یا اقیانوس زمانی رخ می دهد که اثرات مضر ناشی از وارد شدن آلودگی به اقیانوس، مواد شیمیایی، ذرات، زباله های صنعتی، زراعی و زیست محیطی، سر و صدا و یا گسترش موجودات مهاجم باشد. طبق برآورد های صورت گرفته بیش از ۸۰ درصد آلودگی های دریا ریشه زمینی دارد و از خشکی وارد دریا می شود. ورود رواناب کشاورزی، فاضلاب های تصفیه نشده یا ناقص تصفیه شده، آلودگی هوا و… از مهم ترین منابع آلوده کننده دریا می باشد.
فایل پیش رو جزوه کلاسی درس آلودگی دریا می باشد که با بیش از ۸۰ صفحه در قالب PDF به صورت کامل به این مبحث می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی و گروه زیست شناسی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های جزوه کلاسی درس آلودگی دریا به شرح ذیل می باشد:

 • اکوسیستم آبی
 • شکوفایی جلبکی
 • آلودگی نفتی
 • یوتریفیکاسیون
 • طبقه بندی آبها
 • بیواندیکاتور
 • اهمیت خورها و مصب ها
 • مقررات و ضوابط زیست محیطی حاکم بر محیط های آبی
 • سیستم های مختلف طبقه بندی آب
 • آب توازن کشتی ها
 • اثرات و پیامدهای اسکله ها
 • اثرات و پیامدهای نیرگاه های هسته ایی
 • اثرات و پیامدهای ورود فاضلابها
 • و…