۶۴۰۰۰ تومان

جزوه درس آمار توصیفی

جزوه درس آمار توصیفی – آمار در میان عموم مردم به معنای ثبت و نمایش اطلاعات عددی و غیر عددی در مورد یک موضوع است ولی علم آمار امروزه دارای مفهومی بسیار وسیع تر از این تعریف است. مفاهیم عامیانه آمار زیر مجموعه ای از آمار مصطلح بین آماردانان است. از لحاظ علمی آمار به روش هایی برای جمع آوری، تنظیم و خلاصه کردن اطلاعات عددی و غیر عددی (آمار توصیفی) . انجام استنباط و نتیجه گیری به وسیله تجزیه و تحلیل آنها (آمار استنباطی) گفته می شود. در یک بررسی آماری با دو بخش، آمار توصیفی و آمار استنباطی مواجه هستیم. در آمار توصیفی با تهیه، تنظیم و خلاصه کردن اطلاعات عددی و غیر عددی سر و کار داریم و حال آنکه تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری آماری به آمار استنباطی بر می گردد.
امروزه در علوم پایه، روانشناسی و مهندسی به دفعات نیاز به جمع آوری اطلاعات در مورد اشیاء و یا افراد داریم که این امر بر عهده علم آمار می باشد و با کمک آمار توصیفی می توان اطلاعات جمع آوری شده را به صورتی منظم گردآوری کرد به نحوی که با یک نگاه اجمالی به نتایج به دست آمده یک دید کلی نسبت به کل داده ها بدست آورد.
جزوه درس آمار توصیفی که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۱۲۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه و مثال های حل شده فراوان می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه مشاوره و روانشناسی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس آمار توصیفی به شرح زیر است:

  • فصل اول: آشنایی با اصطلاحات رایج آماری
  • فصل دوم: معرفی اجمالی احتمال
  • فصل سوم: متغیر تصادفی، امید ریاضی و متغیرهای تصادفی خاص
  • فصل چهارم: همبستگی و رگرسیون