۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس اقتصاد مهندسی رشته مهندسی صنایع

جزوه درس اقتصاد مهندسی رشته صنایع – اقتصاد مهندسی، ارزیابی اقتصادی پروژه ها را بر عهده دارد و ابزاری مهم در تصمیم گیری انتخاب اقتصادی ترین پروژه ها می باشد. در اقتصاد مهندسی اصولا تصمیم گیری ها به ۳ دسته تقسیم بندی می شوند: ۱) تصمیم گیری در شرایط اطمینان (تکنیک های اقتصاد مهندسی) ۲) تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان ۳) تصمیم گیری در شرایط رقابتی (تئوری بازی ها).
هدف از گذراندن درس اقتصاد مهندسی کسب توانایی لازم برای مقایسه، تصمیم گیری و انتخاب پروژه ها و طرح های موجود، درک و انجام تحلیل اقتصادی آن ها و انتخاب اقتصادی ترین طرح از میان مجموعه ای از طرح ها و گزینه ها است.
در همین راستا دو جزوه اقتصاد مهندسی خدمت کاربران گرامی از دو استاد برجسته و مجرب ارائه می گردد. دو جزوه پیش رو متشکل از فرمول ها، مثال های حل شده و متون درس اقتصاد مهندسی و کاملا مطابق با سرفصل های آموزشی این درس تهیه شده است. کاربران محترم می توانند جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات علمی رشته مهندسی صنایع به گروه مهندسی صنایع مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس اقتصاد مهندسی رشته مهندسی صنایع به شرح زیر است:

 • فصل اول: مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
 • فصل دوم: اصول پایه ای در اقتصاد مهندسی
 • فصل سوم: تصمیم گیری و انواع آن
 • فصل چهارم: حداقل نرخ قابل قبول جذب کننده (MARR)
 • فصل پنجم: معرفی و کاربرد فاکتور ها در فرآیند های مالی
 • فصل ششم: حالت های مخصوص فرآینده های مالی
 • فصل هفتم: نرخ های اسمی و موثر
 • فصل هشتم: روش ارزش فعلی
 • فصل نهم: روش معادل یکنواخت سالیانه
 • فصل دهم: روش نرخ بازگشت سرمایه
 • فصل یازدهم: روش نسبت منافع به مخارج
 • فصل دوازدهم: سایر تکنیک های اقتصاد مهندسی
 • فصل سیزدهم: نرخ های اسمی و موثر
 • فصل چهاردهم: استهلاک