۴۴۰۰۰ تومان

جزوه درس اکولوژی حیات وحش

جزوه درس اکولوژی حیات وحش – حیات وحش به کلیه گیاهان و جانورانی اطلاق می شود که بدون دخل و تصرف انسان زندگی میکنند. از منظر ((هکل)) بوم شناسی مجموعه ای از دانش های مربوط به اقتصاد و طبیعت است اما بعضی اکولوژی را همان بیولوژی یا فیزیولوژی طبیعت می دانند و در حقیقت کل طبیعت را به شکل جانداری می بینند که به صورت یک واحد نظام یافته است. در کل تعاریف مختلفی از حیات وحش و اکولوژی از سوی صاحب نظران ارائه شده است که در این جزوه به آن می پردازیم. فایل پیش رو با بیش از ۹۰ صحفه بصورت تایپ شده و منظم در قالب PDF بصورت کاملا مفصل به این موضوع مهم می پردازد.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

 • تعاریف مختلف از حیات وحش و اکولوژی
 • اتولوژی و هکزیکولوژی
 • اکوسیستم
 • روش های پژوهشی در بوم شناسی
 • دیدگاه تکاملی، تحولی، فرگشتی
 • تکامل
 • تنازع برای بقا
 • سازش های ارثی
 • تئوری انتخاب طبیعی
 • همگرایی تکاملی
 • انواع تکامل
 • گونه زایی هم جایی
 • گزینش سلول های جنسی
 • اکومورفوز
 • اکوتیپ
 • اکولاین یا کلاین
 • قلمرو
 • روش های تجزیه و تحلیل انتشار
 • فیزیولوژی
 • پدیده های زمین شناسی
 • مزایای تکاملی پراکنش
 • تئوری غذایابی بهینه
 • کنش های بین موجودات
 • اثرات طعمه خواران بر روی تراکم طعمه ها
 • عکس العمل عددی طعمه خوار
 • عکس العمل طعمه در مقابل طعمه خواران
 • رقابت درون گونه ای و بین گونه ایی
 • رابطه لوتکا – ولترا
 • تنوع گونه ای و غنای گونه ایی
 • نمایه
 • انواع شاخص های تنوع زیستی
 • تنوع ژنتیکی
 • هزینه در گروه
 • ارزیابی بهینه گروه
 • میدان اکولوژیک یا آشیانه اکولوژیک
 • تحلیل میدان اکولوژیک
 • میدان اکولوژیک بالقوه و بالفعل
 • مبحث Niche
 • گونه های هم صنف و گونه های معادل
 • و…