۷۵۰۰۰ تومان

جزوه درس اکولوژی حیات وحش

جزوه درس اکولوژی حیات وحش – حیات وحش به کلیه گیاهان و جانورانی اطلاق می شود که بدون دخل و تصرف انسان زندگی میکنند. از منظر ((هکل)) بوم شناسی مجموعه ای از دانش های مربوط به اقتصاد و طبیعت است اما بعضی اکولوژی را همان بیولوژی یا فیزیولوژی طبیعت می دانند و در حقیقت کل طبیعت را به شکل جانداری می بینند که به صورت یک واحد نظام یافته است. در کل تعاریف مختلفی از حیات وحش و اکولوژی از سوی صاحب نظران ارائه شده است که در این جزوه به آن می پردازیم.
جزوه پیش رو که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۹۰ صحفه بصورت تایپ شده و منظم در قالب PDF بصورت کاملا مفصل و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر جزوات مرتبط با حوزه محیط زیست می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های جزوه درس اکولوژی حیات وحش به شرح زیر است:

 • تعاریف مختلف از حیات وحش و اکولوژی
 • اتولوژی و هکزیکولوژی
 • اکوسیستم
 • روش های پژوهشی در بوم شناسی
 • دیدگاه تکاملی، تحولی، فرگشتی
 • تکامل
 • تنازع برای بقا
 • سازش های ارثی
 • تئوری انتخاب طبیعی
 • همگرایی تکاملی
 • انواع تکامل
 • گونه زایی هم جایی
 • گزینش سلول های جنسی
 • اکومورفوز
 • اکوتیپ
 • اکولاین یا کلاین
 • قلمرو
 • روش های تجزیه و تحلیل انتشار
 • فیزیولوژی
 • پدیده های زمین شناسی
 • مزایای تکاملی پراکنش
 • تئوری غذایابی بهینه
 • کنش های بین موجودات
 • اثرات طعمه خواران بر روی تراکم طعمه ها
 • عکس العمل عددی طعمه خوار
 • عکس العمل طعمه در مقابل طعمه خواران
 • رقابت درون گونه ای و بین گونه ایی
 • رابطه لوتکا – ولترا
 • تنوع گونه ای و غنای گونه ایی
 • نمایه
 • انواع شاخص های تنوع زیستی
 • تنوع ژنتیکی
 • هزینه در گروه
 • ارزیابی بهینه گروه
 • میدان اکولوژیک یا آشیانه اکولوژیک
 • تحلیل میدان اکولوژیک
 • میدان اکولوژیک بالقوه و بالفعل
 • مبحث Niche
 • گونه های هم صنف و گونه های معادل
 • و…