۷۵۰۰۰ تومان

جزوه درس اکولوژی دریا

جزوه درس اکولوژی دریا – اکولوژی (Ecology) علم شناخت روابط موجودات زنده با محیط زنده و غیر زنده اطراف خود است. بوم شناسان سواحل را محیطی حد واسط بین خشکی و دریا تعریف می‌کنند که در آن مجموعه‌ ای از عوامل، همچون جزر و مد، اثر امواج، فاکتورهای محیطی، ترشح و تراوش آب چهره‌ ای متفاوت به آنها می‌بخشد. این امر سبب تشکیل زیستگاه های گوناگونی در سواحل می‌ شود. هر یک از پارامترهای حاکم بر زیستگاه ها، بر تنوع گونه‌ای و جمعیت اثر مستقیم گذاشته و بر این اساس ناحیه‌ بندی زیستی به وجود می‌آید. مهمترین اکوسیستم‌های دریایی شامل زیستگاه های مرجانی، جنگل های مانگرو، مناطق عمیق دریاها، آبگیرهای نمکی، پهنه‌های علف های دریایی و مناطق بین جزر و مدی است.
جزوه پیش رو متعلق به یکی از اساتید برجسته این حوزه می باشد که در دو قالب PDF و Word با ۱۱۳ صفحه و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه است که در اختیار اساتید، دانشجویان و سایر علاقمندان قرار می گیرد. کاربران محترم در صورتی که تمایل داشته باشند با سایر جزوات و مقالات آموزشی رشته های مهندسی شیلات و زیست شناسی آشنا شوند می توانند به گروه های مهندسی شیلات و زیست شناسی مراجعه نمایند.

برخی از سر فصل های اصلی جزوه درس اکولوژی دریا به شرح زیر است:

 • فصل اول: تعریف اکولوژی و اکوسیستم آبی
 • فصل دوم: منطقه بندی دریاها
 • فصل سوم: بررسی عوامل زنده و غیر زنده اکوسیستم دریا
 • فصل چهارم: گروه های اکولوژیک ماهیان و سایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان
 • فصل پنچم: اکولوژی خور و مصب Estuaries
 • فصل ششم: اکولوژی مناطق بین جزر و مدی Intertidal Zone
 • فصل هفتم: اکولوژی جنگل های حرا
 • فصل هشتم: بنتوزها و خصوصیات کلی آنها
 • فصل نهم: کشند قرمز Red Tidet
 • فصل دهم: اثرات اکولوژیک ناشی از ورود شانه دار
 • فصی یازدهم: موضوعات ویژه اکولوژیکی
 • و…