۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس تشریح دستگاه گوارش

جزوه درس تشریح دستگاه گوارش – دستگاه گوارش شامل: حفره دهان و حلق در ناحیه سر و گردن، مری در قفسه سینه و شکم، معده و روده کوچک و روده بزرگ در نتحیه شکم و بخش هایی از آن در لگن قرار دارد و در نهایت هم نقطه پایان لوله گوارش، معقد است. علاوه بر لوله گوارش، غدد ضمیمه دستگاه گوارش شامل کبد، کیسه صفرا، پانکراس و طحال هم وجود دارند که در کنار لوله گوارش عمل خود را انجام می دهند.
اولین بخش از دستگاه گوارش که در این جزوه به آن پرداخته می شود حفره دهان است و سپس به سایر بخش های آن مانند: حلق دهانی، غده پاروتید، مری، صفاق، مزانتر، لوله گوارش، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، پانکراس/ف طحال، لوزالمعده، میان روده و پسین روده، کانال آنال و سایر بخش ها و زمائم آنها می پردازد.
جزوه پیش رو که تالیف یکی از اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی است در قالب PDF به صورت تایپ شده و بسیار منظم با تصاویری با کیفیت و جذاب در بیش از ۱۰۰ صفحه خدمت کاربران محترم ارائه می گردد. علاقمندان به حوزه پزشکی و پرستاری می توانند با مراجعه به گروه پزشکی و پرستاری با سایرا کتب، جزوات و مقالات آموزشی ما آشنا شوند.

برخی از سرفصل های جزوه درس تشریح دستگاه گوارش به شرح زیر است:

 • دستگاه گوارش
 • حفره دهان(لب ها، دندان ها، زبان، پرزهای زبانی، سقف دهان و…)
 • حلق دهانی
 • عضله کانستریکتور
 • غده پاروتید
 • غده ساب مندیبولار
 • بافت شناسی مری
 • فتق ها
 • صفاق
 • مزانتر
 • تفاوت صفاق در مرد و زن
 • ناحیه بندی شکم
 • عضلات جدار خلفی دیواره شکم
 • اجزای لوله گوارش در حفره شکم
 • روده کوچک
 • پیشین روده، میان روده و پسین روده
 • روده بزرگ
 • آپاندیس
 • کبد
 • فرو رفتگی های کبد و مجاورات آنها
 • کیسه صفرا
 • پانکراس
 • طحال
 • چرا بدن جنین چین خوردگی پیدا میکند؟
 • مجرای اصلی یا مجرای ویرسونگ از چه تشکیل می شود؟
 • بافت شناسی لوله گوارش
 • بافت شناسی مری
 • بررسی نواحی مختلف معده
 • بافت شناسی روده باریک
 • رکتوم
 • کانال آنال
 • بافت شناسی ارگان های وابسته به لوله گوارش
 • غدد بزاقی
 • غده کبد
 • و…