۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی

جزوه درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی – به طور کلی از بین ۲۵ تا ۳۰ هزار گونه ماهی موجود فقط بر روی تعداد محدودی از گونه ها (۷۰ تا ۸۰ گونه) فعالیت های پرورشی صورت می گیرد. از آنجاییکه تکثیر و پرورش ماهی یک فعالیت اقتصادی محسوب می شود، بنابراین در این امر باید بر روی ماهیانی بیشتر کار شود که بتوان بر روی آنها عملیات تکثیر و پرورش را به نحو بهتر و مطلوبتری انجام داد که در این میان ماهیان سردآبی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.
ماهی سردآبی به ماهیانی گفته می شود که قادر به تحمل درجه حرارت های بالاتر از ۲۵ درجه سانتی گراد برای مدت های طولانی نمی باشند که مهمترین گروه از ماهیان سرد آبی پرورشی متعلق به خانواده ماهیان آزاد هستند. آزاد ماهیان به مانند بسیاری از ماهیان دیگر دارای بدنی دوکی شکل بوده ولی در انتهای ناحیه پشتی خود بالچه چربی (Adipose Fin) دارند. در ناحیه دهانی دارای دندان بوده و باله دمی آنها دارای بریدگی کامل نمی باشد.
جزوه پیش رو که یکی از کاملترین جزوه های درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی است توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه در قالب PDF با بیش از ۲۰۰ صفحه و مطابق با سرفصل های آموزشی تهیه شده است. کاربران محترم در صورت تمایل می توانند به گروه مهندسی شیلات مراجعه کرده و با سایر کتب، جزوات و مقالات آموزشی رشته مهندسی شیلات آشنا شوند.

برخی از سرفصل های جزوه درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی به شرح زیر است:

 • انواع ماهیان پرورشی در دنیا
 • تاریخچه و پیشرفت صنعت تکثیر و پرورش ماهی سردآبی
 • میزان تولید جهانی آبزیان در سالهای اخیر با تاکید بر تولید ماهی سردآبی
 • آناتومی کامل و مفصل آزاد ماهیان
 • توضیح مفصل گونه های مطرح آزاد ماهیان پرورشی
 • چرخه زندگی طبیعی آزاد ماهیان
 • ورود مولدین به آبهای شیرین، تخم ریزی، رشد ماهیان جوان
 • تغییرات مرفولوژیکی، تغییرات فیزیولوژیکی
 • تغییرات رفتاری
 • زندگی در دریا – تشریح کلمل
 • رابطه بین میزان آب و میزان تولید
 • منابع آبی در پرورش آزاد ماهیان
 • استخرهای طبیعی، استخرهای متراکم، استخرهای تیپ دانمارکی، کانال های جریاندار و…
 • مکانهای مناسب پرورش ماهی در قفس
 • اشکال قفش و طرز قرارگیری ماهیان در آن
 • موجودات موجود در آب
 • معرفی بیماری های رایج
 • حذف ذرات و بقایای جامد، فیلتراسیون بیولوژیکی و ضد عفونی آب
 • عوامل مهم در عملکرد بیوفیلترها
 • تاسیسات و تکنولوژی تولید و رابطه آن با صنعت تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
 • عوامل موثر در رسیدگی جنسی ماهیان مولد
 • مروری بر فیزیولوژی تولید مثل در ماهیان
 • تشخیص ماهیان نر و ماده
 • خارج سازی تخم با جراحی
 • شمارش تخم
 • مراقبت های لازم در دوران انکوباسیون تخم و رشد
 • رشد و توسعه تخم
 • رشد فرای و فینگرلینگ
 • حمل و نقل تخم ها و بچه ماهیان
 • میزان تلفات قزا آلای رنگین کمان در مراحل مختلف پرورشی
 • ارزیابی اسمولت شدن
 • کنترل رژیمهای تغذیه ای
 • تغییر جنسیت
 • اهمیت دستکاری های نوری در پرورش آزاد ماهیان
 • نیازها و مصارف اکسیژنی در آزاد ماهیان
 • هوادهی و انواع هواده ها
 • پرورش قزل آلای رنگین کمان در آب دریا
 • نیازهای تغذیه ای آزاد ماهیان – تشریح مفصل و کامل
 • غذاهای تجاری در تکثیر و پرورش آزاد ماهیان
 • تعداد دفعات غذادهی، فواصل غذادهی، توزیع و پراکندگی غذا، نگهداری و انبار کردن غذا
 • عوامل موثر در رشد ماهیان
 • کیفیت ماهی بعد از برداشت و صید
 • و…