۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس جزای اختصاصی۱

جزوه درس جزای اختصاصی۱ – مطابق برنامه آموزشی دانشکده های حقوق مصوب شورای عالی برنامه ریزی، درس حقوق و جزای اختصاصی ۱ به بیان مسائل مربوط به جرایم علیه اشخاص اعم از تمامیت جسمانی و یا حیثیت معنوی اشخاص موضوع باب اول و دوم از کتاب سوم و باب اول تا سیزدهم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و بخشی از مواد کتاب پنجم (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است که از جمله مواد ۲۰۴ تا ۴۹۷ آن قانون را شامل می شود و قسمت اعظم قانون مجازات اسلامی یعنی بیش از ۳۷۰ ماده از مجموع ۷۲۹ ماده قانون مذکور را در بر می گیرد.
جزوه درس جزای اختصاصی۱ که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه و مطابق با سرفصل ها و سیلابس های تدریس در مراکز علمی و دانشگاه ها تهیه شده است با بیش از ۱۵۰ صفحه به صورت تایپ شده و منظم در قالب PDF ارائه می گردد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه حقوق مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس جزای اختصاصی۱ به شرح زیر است:

 • فصل اول: تعریف قتل عمد و عناصر متشکله آن
 • فصل دوم: اکراه در قتل
 • فصل سوم: شروع به قتل، شرکت در قتل و معاونت در قتل
 • فصل چهارم: شرایط قصاص
 • فصل پنجم: شرایط دعوی قتل
 • فصل ششم: راه های ثبوت قتل
 • فصل هفتم: احکام استیفا و موارد سقوط قصاص
 • فصل هشتم: قطع عضو و ایراد جرح عمدی
 • فصل نهم: جرم قذف
 • فصل دهم: جرم افترا
 • فصل یازدهم: جرم نشر اکاذیب
 • فصل دوازدهم: افترا عملی
 • فصل سیزدهم: جرم هجو کردن
 • فصل چهاردهم: توهین ساده
 • فصل پانزدهم: توهین به مقامات و مسئولین (یا توهین مشدد)
 • فصل شانزدهم: توهین به مقامات سیاسی خارجی
 • فصل هفدهم: توهین به امام خمینی (ره) و مقام رهبری و مراجع تقلید