۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس حسابداری دولتی پیشرفته

جزوه درس حسابداری دولتی پیشرفته – بر اساس تعریف ماده ۱ قانون محاسبات عمومی کشور: بودجه عبارتست از برنامه مالی یکساله دولت که در آمد ها و سایر منابع تامین اعتبار را پیش بینی و هزینه های انجام عملیاتی که منجر به تحقق سیاست ها و هدف های قانونی می شود برآورد می کند اما بودجه بندی عملیاتی، سیستمی است که در آن منابع مصرف می شود تا نتیجه ای منطقی، معقول و در راستای اهداف سازمان ها به دست آید که در این نظام بودجه بندی بر مبنای اهداف است.
بودجه ریزی عملیاتی نیازمند تعیین دقیق بهای تمام شده خدمات است. به عنوان مثال یکی از اقلام عمده در تعیین قیمت تمام شده، هزینه تامین فضای فیزیکی و ساختمان های اداری است که به دلیل غیر جاری بودن معمولا به صورت پنهان باقی می مانند و همچنین هزینه های فرصت از دست رفته خواب سرمایه های حبس شده با رویکرد تامین مالی مجدد حسابداری نقدی در واقع پرداخت ها و دریافت های نقدی را ثبت می نمایید. از این رو هزینه ها و در آمد های پنهان در محاسبه بهای تمام شده منظور نمی شود.
جزوه پیش رو که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۷۵ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی با سایر کتب، جزوات و مطالب علمی در این حوزه به گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس حسابداری دولتی پیشرفته به شرح زیر است:

 • بودجه ریزی عملیاتی
 • مسئولیت پاسخگویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی
 • رویکرد اندازه گیری و مبانی حسابداری دولتی
 • مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی (اهداف گزارشگری مالی)
 • مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی (واحد گزارشگر)
 • مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی (عناصر صورت های مالی)
 • ویژگی های کیفی اطلاعات مندرج در گزارش های مالی با مقاصد عمومی
 • ارزیابی ظرفیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت
 • گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی
 • ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن برای بخش عمومی
 • حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای (جاری)