۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس حسابداری صنعتی۱

جزوه درس حسابداری صنعتی۱ – حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سر و کار دارد. هر یک از اقلام بهای تمام شده به منزله استفاده یکی از منابع شرکت است که کاربرد اصلی و اولیه آن برای مدیران، تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد است.
از طریق فراهم آوردن اطلاعات واقعی بهای تمام شده و مقایسه آن با انتظارات و پیش بینی های اولیه، مبانی دقیق تری برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آید. از طرف دیگر اختلاف ارقام برنامه ریزی شده برای هر واحد و ارقام واقعی می تواند مبنایی برای سنجش عملکرد مدیران واحدهای مختلف و تعیین میزان دستیابی آنها به اهداف واحدهای تحت سرپرستی ایشان باشد.
دو جزوه درس حسابداری صنعتی۱ از دو استاد مجرب در دو دانشگاه مختلف خدمت کاربران محترم ارائه می گردد. این دو جزوه پیش رو در مجموع با بیش از ۵۰۰ اسلاید در قالب PDF بصورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های تدریس در دانشگاه می باشد و برای درک مفاهیم بهتر، مثال ها و مسئله های حل شده نیز دارد. علاقمندان می توانند جهت آشنایی با سایر جزوات و مطالب علمی در این حوزه به گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس حسابداری صنعتی۱ به شرح زیر است:

 • فصل اول: کلیات و مفاهیم حسابداری بهای تمام شده
 • فصل دوم: روش های طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده
 • فصل سوم: بهای تمام شده در موسسات خدماتی
 • فصل چهارم: بهای تمام شده کالا در موسسات بازرگانی
 • فصل پنجم: بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی (نظام ادواری)
 • فصل ششم: حسابداری و مواد و بهای تمام شده آن
 • فصل هفتم: گردآوری اقلام بهای تمام شده دستمزد (نیروی کار)
 • فصل هشتم: گردآوری اقلام بهای تمام شده سربار
 • فصل نهم: نظام دائمی بهای تمام شده – هزینه یابی سفارش کار
 • فصل دهم: نظام دائمی بهای تمام شده – هزینه یابی مرحله ای
 • فصل یازدهم: سیستم هزینه یابی مرحله ای – کار در جریان ساخت
 • فصل دوازدهم: سیستم هزینه یابی مرحله ای – روش میانگین در تعیین بهای تمام شده
 • فصل سیزدهم: سیستم هزینه یابی مرحله ای – روش اولین صادره از اولین وارده
 • فصل چهاردهم: بهای تمام شده استاندارد