۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس حسابداری میانه۱

جزوه درس حسابداری میانه۱ – حسابداری فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات مالی است که برای استفاده کنندگان اطلاعات مذبور، امکان قضاوت و تصمیم گیری های آگاهانه را فراهم می سازد. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مالی مربوط به واحدهای اقتصادی را اندازه گیری، پردازش و گزارشگری می کند.
حسابداری بر چهار اصل استوار است: اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق و اصل افشا. طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت و بر همین اساس نیز در صورت های مالی منعکس می گردد. طبق اصل تحقق درآمد، درآمد زمانی شناسایی می گردد که دو شرط برقرار باشد: فرآیند کسب سود کامل شده باشد و مبادله ای صورت گرفته باشد. طبق اصل تطابق، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. طبق اصل افشا، واحدهای اقتصادی موظف هستند که کلیه رویدادها و وقایف مالی با اهمیت مربوط به فعالیت های مالی خود را به صورت مناسب و کامل افشا نمایند.
جزوه درس حسابداری میانه۱ که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است در قالب PDF با بیش از ۳۰۰ اسلاید بصورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کابران محترم می توانند جهت آشنایی با سایر جزوات و مطالب علمی در این حوزه به گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس حسابداری میانه۱ به شرح زیر است:

  • حسابداری سرمایه گذاری های کوتاه مدت
  • حسابداری مطالبات
  • حسابداری موجودی کالا
  • حسابداری دارایی ثابت مشهود و نامشهود
  • بسط و تکامل مبانی نظری و عملی حسابداری و گزارشگری مالی
  • صورت سود و زیان، گردش سود و زیان انباشته و صورت سود و زیان جامع
  • ترازنامه
  • صورت جریان های وجوه نقد
  • حسابداری وجوه نقد