۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس حسابرسی۱

جزوه درس حسابرسی۱ – تمامی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی (صورت های مالی) اعم از اشخاص و یا گروه های سرمایه گذاری که تصمیم به خرید و فروش سهام موسسه ای را می گیرند یا موسسات اعتباری و بانک هایی که در مورد تایید یک تقاضای وام تصمیم می گیرند و دیگر اشخاص که به نوعی ذینفع می باشند، نیاز دارند تا در مورد قابلیت اتکاء صورت های مالی اطمینان حاصل نمایند.
چون اهداف تهیه کنندگان این اطلاعات با هدف های استفاده کنندگان یکسان نمی باشد از این رو به اشخاص مستقلی نیاز است تا در مورد قابلیت اتکاء صورت های مالی اظهار نظر نمایند. طبعا این اشخاص علاوه بر دارا بودن صلاحیت های فنی و حرفه ای متعهد می باشند در اظهارنظر هایشان نیز صادقانه عمل کنند. این اشخاص را حسابرس مستقل می نامند.
جزوه درس حسابرسی۱ که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۷۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. جزوه پیش رو در انتهای هر فصل دارای تمرینات حل شده است که این تمرینات می تواند هم به تفهیم بهتره رئوس درسی کمک کرده هم در جهت طرح سوالات امتحانی مفید واقع شود. کابران محترم می توانند جهت آشنایی با سایر جزوات و مطالب علمی در این حوزه به گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس حسابرسی۱ به شرح زیر است:

 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: مفاهیم، شناخت و اندازه گیری در حسابداری
 • فصل سوم: موازین رفتار حرفه ای حسابرسی
 • فصل چهارم: مسئولیت قانونی حسابرسان
 • فصل پنجم: کنترل های داخلی
 • فصل ششم: احتمال خطر حسابرسی
 • فصل هفتم: تشکیلات سازمانی موسسات حسابرسی
 • فصل هشتم: مدارک عمومی و بایگانی حسابرس
 • فصل نهم: شواهد و روش های حسابرسی
 • فصل دهم: کاربرگ ها
 • فصل یازدهم: گزارش حسابرسی